รพ.กรุงเทพพัทยาคึกคัก ครูโรงเรียนเอกชนในพื้นที่อำเภอบางละมุง ตบเท้าเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 จำนวน 1,400 โดส ขานรับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ก่อนเปิดเทอม 14 มิถุนายนนี้ พร้อมเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 อีก 2 สัปดาห์ สร้างความอุ่นใจแก่ผู้ปกครอง

         เมื่อช่วงเช้าวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ที่โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ครูจากโรงเรียนเอกชนในพื้นที่อำเภอบางละมุง เดินทางเข้าร่วมรับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 จำนวน 1,400 โดส หลังกระทรวงศึกษาธิการเร่งเครื่องฉีดวัคซีนโควิดให้ครู หลังจากเลื่อนวันเปิดเทอม 2 รอบ จากวันที่ 1 มิถุนายน เป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ตามประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการ ที่เลื่อนวันเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 เป็นวันที่ 14 มิ.ย.2564 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในสถานศึกษา และมีการเลื่อนเปิดภาคเรียนมาแล้ว 2 ครั้ง จาก 17 พ.ค. ไปเป็น 1 มิ.ย. และจาก 1 มิ.ย. เป็น 14 มิ.ย. เนื่องจากเล็งเห็นว่าครูจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ก่อน และคาดหวังว่าจากนี้ไปอีก 25 วัน ก่อนเปิดเทอมจะมีครูที่ได้ฉีดไปแล้วจำนวนมาก เพื่อจะสามารถเปิดการเรียนการสอนได้อย่างปลอดภัย
         โดยในวันนี้พบว่าในส่วนของโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ได้รับการจัดสรรวัคซีนจากสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี จำนวน 1,400 โดส เพื่อทำการฉีดวัคซีนให้กับคณะครูโรงเรียนเอกชนในพื้นที่อำเภอบางละมุง ให้ได้รับการฉีดวัคซีนจนครบ
          สำหรับครูที่มารับการฉีดวัคซีนในวันนี้ ทางโรงเรียนได้ทำการลงทะเบียนและส่งชื่อไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เพื่อทำการส่งรายชื่อไปยังสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี เพื่อส่งวัคซีนลงมายังสาธารณสุขอำเภอจัดสรรให้กับบุคลากรครูในพื้นที่อย่างทั่วถึง โดยวัคซีนที่ได้รับในวันนี้เป็นซิโนแวค และเข็มที่ 2 จะได้รับต่อจากเข็มที่ 1 ไป 2-4 สัปดาห์

Advertisement