ปรับพื้นที่ริมทางรถไฟเตรียมความพร้อมโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 ท่าอากาศยาน คาดตุลาคมนี้เริ่มลงมือก่อสร้างเป็นรูปธรรม

           ตามที่รัฐบาลได้มีแผนดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 ท่าอากาศยาน the High-Speed Rail Linked 3 Airport Project คือ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานอู่ตะเภา-พัทยา เพื่อขับเคลื่อนระบบโลจิสติกส์ด้านระบบขนส่งมวลชนของประเทศ และเป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักในการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ทำให้การเดินทางรวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้น โดยมีมูลค่าการลงทุนประมาณ 224,000 ล้านบาท แบ่งเป็นเกี่ยวกับรถไฟจำนวน 170,000 ล้านบาท และพัฒนาพื้นที่อีกจำนวน 54,000 ล้านบาท นั้น
           ล่าสุด เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.64 ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่เตรียมการก่อสร้างรองรับโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อ 3 ท่าอากาศยาน ในเขตพื้นที่ของเมืองพัทยา ตั้งแต่บริเวณแยกกะทิงรายจนถึงถนนเลียบทางรถไฟถนนห้วยใหญ่ พบว่าเจ้าหน้าที่ได้นำรถแบ็คโฮทำการตักและเกลี่ยดินเพื่อปรับพื้นที่ให้ได้ระดับในการเตรียมความพร้อมการเริ่มการก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อ 3 ท่าอากาศยานอย่างต่อเนื่อง
          จากการสอบถามข้อมูล ทราบว่า ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้รับคำสั่งให้มีการเตรียมพื้นที่ด้วยการเกลี่ยและปรับหน้าดินในเขตพื้นที่ตั้งแต่แยกกระทิงรายไปจนถึงสุดถนนห้วยใหญ่ โดยใช้พื้นที่ริมทางรถไฟเดิม ก่อนรอฟังคำสั่งให้มีการเริ่มลงมือก่อสร้างอย่างเป็นรูปธรรมในเดือนตุลาคม 64 ที่จะถึงนี้ ซึ่งคาดว่าในช่วงเวลาดังกล่าวคงมีความคืบหน้าของการดำเนินการเห็นชัดมากกว่านี้ ในขณะนี้นอกจากจะมีการเกลี่ยและปรับพื้นที่แล้ว ยังได้นำรถน้ำมารดหน้าดินเพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองให้กระทบชาวบ้านน้อยที่สุดควบคู่กันไปด้วย

Advertisement