วันที่ 2 ของการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 โดมเทศบาลตำบลโป่ง ประชาชนตำบลโป่ง ตำบลเขาไม้แก้ว เข้ารับการฉีดวัคซีนล็อตพิเศษกันอย่างเป็นระบบ

         ที่โดมเทศบาลตำบลโป่ง ประชาชนในพื้นที่ตำบลโป่ง และตำบลเขาไม้แก้ว ต่างเดินทางมารับการฉีดวัคซีนล็อตพิเศษ เข็มที่ 2 กันอย่างต่อเน่อง หลังจากที่ได้รับการฉีดเข็มแรกกันไปเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา ในวันนี้ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มแรกไปแล้วนั้นจะต้องมารับวัคซีนเข็มที่ 2 โดยบรรยากาศภาพรวมในการรับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 พบว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นระบบ
         นายสมพล จิตติเรืองเกียรติ สาธารณสุขอำเภอบางละมุง เผยว่า สำหรับการฉีดวัคซีนในเข็มที่ 2 วานนี้ก็พบว่ามีผู้ไม่ได้มารับวัคซีนเข็มที่ 2 จำนวน 15 คน ซึ่งเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองปลาไหลก็ได้ทำการโทรศัพท์ไปตามแล้วก็ยังไม่มา สาเหตุมาจากบางส่วนก็ติดธุระจริงๆ บางส่วนก็กลัวกับอาการผลข้างเคียงที่ในเข็มแรก บางคนก็มีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ บางคนเป็นไข้ ก็เลยตัดสินใจไม่มารับวัคซีนในเข็มที่ 2 นี้ ซึ่งในส่วนของผู้ที่ไม่ได้มารับการฉีดวัคซีนในเข็มที่ 2 นี้ จากนี้ไปสามารถไปรับวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลบางละมุง และหากพบว่าตัดสินใจว่าจะไม่รับการฉีดเข็ม 2 อีกแล้ว ทางโรงพยาบาลก็จะมีหนังสือให้ผู้ที่ไม่รับวัคซีนในเข็ม 2 เซ็นยืนยันว่าจะไม่รับวัคซีนดังกล่าว ส่วนวัคซีนที่เหลือก็จะอยู่ในดุลยพินิจของแพทย์ว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป
         ด้านนางสาวพิชญา จันทร์เจริญ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว เปิดเผยว่า สำหรับเข็มที่ 2 ของผู้ลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีนตำบลเขาไม้แก้ว พบว่ามีจำนวน 270 ราย และตำบลโป่ง 500 ราย ซึ่งในส่วนของตำบลเขาไม้แก้วก็คาดว่าน่าจะมาไม่ครบ เนื่องจากมีบางรายที่มีผลกระทบกับร่างกาย เช่น กล้ามเนื้อเมื่อยล้า มีอาการเป็นไข้ จึงทำให้คาดว่าจะไม่มารับการฉีดวัคซีนในเข็มที่ 2 แต่ถึงอย่างไรก็ตามทาง อบต.ก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปสร้างความเข้าใจถึงความสำคัญในการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 แก่ประชาชนคนดังกล่าวแล้ว แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของประชาชนว่าจะมาหรือไม่มา เนื่องจากการฉีดวัคซีนต้องมาจากความสมัครใจ ทาง อบต.ไม่สามารถที่จะบังคับได้ อย่างไรก็ตามภาพรวมในวันนี้พบว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Advertisement