รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ติดตามการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ผู้ต้องขังเรือนจำพิเศษพัทยา

วันที่ 5.มิ.ย.64 ที่เรือนจำกลางพิเศษพัทยา ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการประทรวงยุติธรรม ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดโครงการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ให้แก่ผู้ต้องขัง พร้อมตรวจเยี่ยมผู้ต้องขังและให้กำลังใจทีมแพทย์พยาบาลของโรงพยาบาลบางละมุง และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอบางละมุง ที่เข้าทำการฉีดวัคซีนให้กับผู้ต้องขังภายในเรือนจำกลางพิเศษพัทยา ซึ่งในวันนี้เป็นการฉีดวัคซีนให้ผู้ต้องขังเป็นวันแรก โดยมีนายนริศ นิรามัยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และนายวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช นายอำเภอบางละมุง ร่วมให้การต้อนรับ
นายมานพ ชมชื่น ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษพัทยา เปิดเผยว่า ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงยุติธรรม (ศบค.ยธ.) และศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรมราชทัณฑ์ (ศบค.รท.) ได้กำหนดเกณฑ์ในการจัดสรรวัคซีนให้กับเรือนจำทัณฑสถาน จำนวน 12 แห่ง ซึ่งเรือนจำพิเศษพัทยา เป็นเรือนจำในกลุ่มเป้าหมาย โดยแบ่งฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มเจ้าหน้าที่ (ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน), กลุ่มผู้ต้องขังกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ ผู้ต้องขังสูงอายุ และผู้ต้องขังที่มีโรคประจำตัว และกลุ่มผู้ต้องขังที่เป็นอาสาสมัครของเรือนจำ (อส.รจ) ซึ่งปัจจุบันเรือนจำพิเศษพัทยา ไม่มีเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังติดเชื้อ จากการตรวจคัดกรองทางการแพทย์มีผลเป็นลบ ตลอดการตรวจหลายครั้งครบ 100 เปอร์เซ็นต์ และในวันนี้เรือนจำพิเศษพัทยา ได้รับการจัดสรรวัคซีน จำนวน 480 โดส
ด้านนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่า ต้องขอชื่นชมเจ้าหน้าที่ของเรือนจำพิเศษพัทยา ทุกคนที่ได้ร่วมกันวางมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ในเรือนจำเป็นอย่างดี ทำให้ในขณะนี้ในเรือนจำพิเศษพัทยายังไม่พบว่ามีผู้ต้องขังติดเชื้อโควิดแต่อย่างใด ในปัจจุบันเชื้อโควิด-19 ไม่สามารถเข้าไประบาดภายในเรือนจำได้ ทำให้เรือนจำกลางพิเศษพัทยา เป็นเรือนจำสีขาวปลอดเชื้อโควิด – 19 โดยเฉพาะการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ในวันนี้ก็เป็นการสร้างความเชื่อมันให้กับเจ้าหน้าที่และตัวผู้ต้องขัง รวมทั้งญาติของผู้ต้องขัง และสังคมภายในนอก ซึ่งถือว่าเป็นนโยบายหลักของกระทรวงยุติธรรมและกรมราชทัณฑ์

Advertisement