ประชาชนพื้นที่ตำบลหนองปลาไหล 566 คน ตบเท้าร่วมรับการฉีดวัคซีนล็อตพิเศษ เข็ม 2 เพียงครึ่งวันเจ้าหน้าที่เคลียร์ประชาชนเกือบหมด พบการบริหารจัดการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นระบบ

บรรยากาศในการรับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ล็อตพิเศษ เข็มที่ 2 ที่โดมเทศบาลตำบลโป่ง ซึ่งเป็นคิวของประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองปลาไหล พบว่าตั้งแต่ช่วงเช้ามีประชาชนทีได้รับการฉีดวัคซีนในเข็มแรกไปแล้ว ต่างทยอยเดินทางมารับการฉีดวัคซีนในเข็มที่ 2 โดยมียอดผู้ที่มารับการฉีดวัคซีนจำนวนทั้งสิ้น 566 คน

ซึ่งในส่วนของภาพรวมในการจัดสถานที่พบว่ามีความเป็นระเบียบแบบแผนมากขึ้น มีการเพิ่มในส่วนของจุดที่ลงทะเบียน จุดวัดความดัน และ จุดรับการฉีดวัคซีนอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ไม่ถึงครึ่งวันสามารถฉีดวัคซีนเข็ม 2 ให้กับไประชาชนไปแล้ว 400 คน โดยจำรวนรวมทั้งหมด 566 คน น่าจะฉีดเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 14.00 น. เป็นอย่างช้า
นายสมพล จิตติเรืองเกียรติ สาธารณสุขอำเภอบางละมุง เปิดเผยว่า ภาพรวมในการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 วันแรกให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลชหนองปลาไหล พบว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นระบบมาก ทั้งนี้เนื่องจากความพร้อมในหลายด้าน ที่ส่งเสริมทำให้การฉีดวัคซีนในวันนี้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว อาทิ สถานที่ที่มีความพร้อมในทุกด้าน กำลังเจ้าหน้าที่จากหลายภาคส่วน อาทิ ทต.หนองปลาไหล ทต.โป่ง และ อบต.เขาไม้แก้ว ที่ต่างมาร่วมกันดูแลความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางมารับการฉีดวัคซีนในวันนี้ ซึ่งจากกระบวนการทำงานที่รวดเร็ว จึงเป็นแนวทางที่จะนำในส่วนของประชาชนตำบลตะเคียนเตี้ย มารับการฉีดวัคซีนที่โดมเทศบาลตำบลโป่ง ในการฉีดวัคซีนล็อตพิเศษครั้งต่อไปในเดือนมิถุนายนนี้
ทั้งนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ไม่ต้องเดินทางไปรับการฉีดที่อาคารกรีฑาในร่มฯ ซึ่งก็ถือว่าไกลสำหรับพี่น้องตำบลตะเคียนเตี้ย ในการฉีดวัคซีนครั้งต่อไป มีความเป็นไปได้สูงที่พี่น้องตำบลตะเคียนเตี้ยจะมารับการฉีดวัคซีนที่โดมเทศบาลตำบลโป่ง ซึ่งจากการทำงานที่รวดเร็วและเป็นระบบแบบนี้ทำให้จุดรับการฉีดวัคซีนที่เทศบาลตำบลโป่งนี้สามารถรองรับประชาชนที่เดินทางมาฉีดวัคซีนได้ถึงวันละ 1,500 คน อย่างสบายๆ แต่ถึงอย่างไรก็ตามในการฉีดวัคซีนล็อตต่อไป จะรวมไปถึงกลุ่ม 7 โรคร้ายแรง และผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จะต้องมารับการฉีดวัคซีนด้วย ดังนั้นหลังจากนี้อาจจะต้องมีการวางแผนในเรื่องของการจัดระเบียบและแนวทางในการรับการฉีดวัคซีนเพื่อรองรับการฉีดในล็อตเดือนมิถุนายนอีกครั้ง เนื่องจากจำนวนผู้มาฉีดวัคซีนจะมากขึ้น เพราะมีผู้มาลงทะเบียนทั้งในส่วนของล็อตที่แล้วและล็อตใหม่ที่มากขึ้น

Advertisement