เมืองพัทยาเดินหน้าต่อเนื่องทำความสะอาดศาสนสถานของทุกศาสนา ป้องกันโควิด

         นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เปิดเผยว่า ด้วยเมืองพัทยาได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการรักษาความสะอาดในพื้นที่ศาสนสถานเขตเมืองพัทยาของทุกศาสนาให้มีความสะอาดและเป็นระเรียบเรียบร้อย ปลอดภัยจากเชื้อโรคต่าง ๆ เนื่องจากเป็นสถานที่สำคัญสำหรับประชาชนเมืองพัทยาใช้ประกอบพิธีทางศาสนาของตัวเอง โดยที่ผ่านมาได้มอบหมายให้ทีมคณะทำงาน ทีมจิตอาสาเมืองพัทยาลงพื้นที่ทำความสะอาดในพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยง ที่มีการรวมตัวกันจำนวนมาก ตามศาสนสถานเขตเมืองพัทยาของทุกศาสนา ทั้งวัด มัสยิด โบสถ์ รวมไปถึง ศาลา เมรุ เป็นต้น
          ทั้งนี้เพื่อเป็นการทำความสะอาดจุดสัมผัส ในการช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในแต่ละศาสนา โดยเมืองพัทยาได้มีการดำเนินการแนวทางดังกล่าวมาตั้งแต่ที่มีการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิดในระลอกแรก และดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการติดเชื้อด้วยการทำความสะอาดจุดสัมผัสที่มีการสัมผัสร่วมกันบ่อยครั้ง

          แต่สิ่งที่จะช่วยป้องกันตัวเราเองให้ห่างไกลจากโรคได้ดีที่สุดคือการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยเจลแอลกอฮอล์ ตั้งการ์ดสูง เว้นระยะห่างทางสังคม ก็จะสามารถทำให้ปลอดภัยจากโรคโควิด-19ได้
Advertisement