นายกเมืองพัทยาเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรอิเล็กทรอนิกส์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564

 

 

          นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเมืองพัทยา ได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยการร่วมลงนามถวายพระพรแด่พลเอกหญิง สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

           เนื่องด้วยวันที่ 3 มิถุนายน 2564 ตรงกับวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พลเอกหญิง สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เมืองพัทยาจึงได้จัดลงนามถวายพระพรต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ บริเวณชั้น 2 ศาลาว่าการเมืองพัทยา เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด รวมทั้งประชาชนที่มาติดต่อราชการได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีในวโรกาสอันเป็นมหามงคล

           นอกจากนี้ นายกเมืองพัทยายังได้เชิญชวนให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรอิเล็กทรอนิกส์ เฉลิมพระเกียรติ โดยประชาชนชาวเมืองพัทยา สามารถลงนามถวายพระพรได้ที่ www.pattaya.go.th

Advertisement