นายกสนธยาเผย ชลบุรีเข้า 3 หลักเกณฑ์ การปรับแผนกระจายวัคซีนโควิด-19 ใหม่ ศบค. มั่นใจทั่วถึงและเป็นธรรม ย้ำ! หากรัฐไฟเขียวก็พร้อมจัดซื้อวัคซีนเอง

         หลังจากการประชุม ศบค.เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 ที่ประชุมได้มีมติขอให้ชะลอการลงทะเบียนรับวัคซีนผ่านระบบหมอพร้อมไปก่อน นอกจากนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการเลขาธิการ สมช.ในฐานะ ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) ให้มีการปรับแผนการกระจายวัคซีนใหม่ จากเดิมจัดสรรวัคซีนตามโควต้าการจอง ปรับมาเป็นการจัดสรรให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งจำเป็นต้องมีหลักเกณฑ์อื่นขึ้นมาในเรื่องของการกระจายวัคซีน คือ 1. หลักเกณฑ์การระบาดของโรค ระบาดมาก จัดสรรมาก 2. หลักเกณฑ์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว และ 3. กลุ่มเสี่ยงติดเชื้อ ลดการแพร่ระบาด เช่นผู้ขับรถสาธารณะ ครู ฯลฯ
           ล่าสุดเมื่อวันที่ 1 มิ.ย.64 นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เปิดเผยว่า หลังจากที่รัฐบาลได้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดสรรวัคซีนใหม่ โดยให้ยึดหลัก 3 หลักเกณฑ์ของการจัดสรรวัคซีน คือ 1. หลักเกณฑ์การระบาดของโรค ระบาดมาก จัดสรรมาก 2. หลักเกณฑ์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว และ 3. กลุ่มเสี่ยงติดเชื้อ ลดการแพร่ระบาด เช่น ผู้ขับรถสาธารณะ ครู ฯลฯ ซึ่งทั้ง 3 หลักเกณฑ์นั้นพื้นที่จังหวัดชลบุรีเข้าหลักเกณฑ์ทั้ง 3 อยู่แล้ว ทั้งกลุ่มเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว อีกทั้งยังเป็นกลุ่มที่จะต้องมีการควบคุมการแพร่ระบาด และมีแนวโน้มที่จะได้รับการจัดสรรวัคซีนโควิดให้ได้เพียงพอตามเป้าหมายที่ ศบค.กำหนดและเป็นธรรมมากขึ้น ทั้งนี้คาดว่าอยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐบาลและ ศบค.
           ส่วนการจัดซื้อวัคซีนนั้นเมืองพัทยาพร้อมจัดซื้อวัคซีนโควิดเองโดยได้มีการจัดเตรียมงบประมาณในส่วนนี้ไว้ตั้งแต่มีการแพร่ระบาดในระลอกแรกแล้ว เพียงแต่รอรัฐบาลเปิดไฟเขียวให้ท้องถิ่นสามารถดำเนินการได้เองหรือไม่อย่างไร ทั้งนี้เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระรัฐบาล และที่สำคัญไปกว่านั้นหลังจากที่มีการปรับแผนกระจายวัคซีนโดยยึด 3 หลักเกณฑ์ เชื่อว่าจะทำให้การกระจายวัคซีนครั้งนี้จะสามารถกระจายได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ตาม 3 หลักเกณฑ์ที่ ศบค.กำหนดไว้

Advertisement