มีแล้วแบ่งปัน..สัตหีบแจกข้าวสารไข่ไก่ น้ำดื่ม ผู้ได้รับผลกระทบโควิดเพื่อยังชีพ

         เมื่อวันที่ 31 พ.ค.64 นายกิตติพงษ์ กิติคุณ นายอำเภอสัตหีบ เป็นประธานเปิดกิจกรรมมีแล้วแบ่งปัน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี 3 มิ.ย.2564 ณ อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีนายยศวัฒน์ ภูวรัตน์เลิศคุณ นายกเทศมนตรีตำบลเกล็ดแก้ว, นายชัยวัฒน์ อินอนงค์ นายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่ , นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ พ.ต.อ.ปัญญา ดำเล็ก ผกก.สภ.สัตหีบ และนายพนธกร ใคร่ครวญ ประธานกลุ่มไปด้วยกันไปได้ไกล นางยุพินทอง ทิมรอด หมู่บ้านมิรันดา ตลอดจนภาครัฐ -เอกชน ประชาชน ร่วมในพิธี
            โดยได้ร่วมกันมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค อันประกอบด้วย ข้าวสาร น้ำดื่ม และไข่ไก่ ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 100 ชุด เพื่อนำไปประกอบอาหารเพื่อยังชีพ สำหรับสิ่งของที่มอบ สามารถยังชีพได้เป็นระยะเวลานาน จนกว่าสถานการณ์ จะคลี่คลาย
           นายยศวัฒน์ ภูรัตน์เลิศคุณ นายกเทศมนตรีตำบลเกล็ดแก้ว กล่าวว่า เนื่องด้วยในวโรกาสอันดีงาม วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จึงได้จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อเป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ แต่เนื่องด้วยในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้การดำเนินกิจกรรมบางอย่างต้องปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ เทศบาลตำบลเกล็ดแก้วจึงน้อมนำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” มาปฏิบัติ ด้วยเห็นว่าจะเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้แก่พี่น้องประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งในการจัดกิจกรรม เป็นการมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค อันประกอบไปด้วย ข้าวสาร น้ำดื่ม ไข่ไก่ ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบดังกล่าวในเขตเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว
           และเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม ที่ผ่านมาได้ร่วมกับนายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีเขตรอุดมศักดิ์ มอบ เครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบดังกล่าวในเขตพื้นที่เทศบาลเขตรอุดมศักดิ์ จำนวน 100 ชุด รวมเป็น 200 ชุด ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุน และความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก คุณยุพินทอง ทิมรอด หมู่บ้านมิรันดา ผู้มีจิตศรัทธา ที่มีความประสงค์จะช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนกว่าตน ด้วยการแบ่งปันสิ่งของคนละเล็กคนละน้อย มารวมกันเป็นพลังน้ำใจอันยิ่งใหญ่เพื่อช่วยเหลือดูแลคนในสังคมชุมชน และเพื่อเป็นกำลังใจให้ทุกคนก้าวผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน
           ด้านนายกิตติพงษ์ กิติคุณ นายอำเภอสัตหีบ กล่าวว่า เป็นที่ทราบกันดีว่า ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ซึ่งส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อประชาชนในการดำรงชีพ การหาเลี้ยงครอบครัว กิจกรรม “มีแล้วแบ่งปัน” เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้คนไทยได้มีโอกาสช่วยดูแล แสดงความเอื้ออาทรต่อกัน เพื่อที่จะก้าวผ่านสถานการณ์อันยากลำบากนี้ไปด้วยกันการจัดกิจกรรม “มีแล้วแบ่งปัน” มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อให้พี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้รับการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ซึ่งนับว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมีประโยชน์ ตามแนวทางจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564 ที่กำลังจะมาถึง ทั้งนี้เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่พระองค์มิเคยทอดทิ้งประชาชน

Advertisement