ชาวบ้านเกาะล้านลงมติเห็นชอบต่ออายุมาตรการป้องกันโควิด-19 รอบ 3 ปิดเกาะงดรับนักท่องเที่ยวไปจนถึง 13 มิ.ย.64

          หลังจากที่ชาวชุมชนบ้านเกาะล้านได้ลงประชามติ ปิดเกาะล้าน เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19 ด้วยการติดตั้งจุดคัดกรองบนเกาะรวม 2 จุด คือบริเวณท่าหน้าบ้าน และหาดตาแหวน รวมถึงเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดบนเกาะอย่างใกล้ชิด เป็นเวลา 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 5 -20 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา
          ล่าสุดมีรายงานว่า ที่วัดใหม่สำราญ คณะกรรมการชุมชนบ้านเกาะล้าน เมืองพัทยา จ.ชลบุรี ได้จัดให้ประชาชนในพื้นที่เกาะล้าน ออกมาใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนประชามติ ครั้งที่ 2/2564 เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติและมาตรการในพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้ผลจากการลงประชามติพบว่าชาวชุมชนบ้านเกาะล้านมีมติขยายเวลาปิดการท่องเที่ยวบนเกาะ เพื่อเฝ้าระวังผู้ป่วยใหม่จากผู้ป่วยรายล่าสุดในวันที่ 20 พฤษภาคมที่ผ่านมา และดำเนินการฉีดวัคซีนรอบที่ 1 และ 2 จนแล้วเสร็จ เป็นระยะเวลา 13 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1-13 มิถุนายน2564
         โดยยังคงมาตรการเดิมที่ได้มีการปิดเกาะไปเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคมที่ผ่าน อาทิ 1. บุคคลภายนอกเกาะล้านมีความประสงค์เข้ามาทำกิจธุระในพื้นที่เกาะล้าน จะต้องแจ้งขออนุญาต ณ ศูนย์อำนวยการโควิด และจะต้องมีบุคคลในพื้นที่เกาะล้านรับรองแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน 2. ห้ามหาบเร่แผงลอย คนขายลอตเตอรี่จากฝั่งพัทยาเข้าพื้นที่เกาะล้านโดยเด็ดขาด ส่วนไปรษณีย์ ขนส่งเอกชน ให้นำจ่ายจดหมายหรือพัสดุที่ท่าเรือหน้าบ้านเท่านั้น 3. เรือโดยสาร ปรับเวลาวิ่งวันละ 2 เที่ยว ดังนี้ ออกจากพัทยา เวลา 07.00 น. และ 18.00 น. ออกจากเกาะล้าน เวลา 07.00 น. และ 18.00 น. ส่วนเรือขนส่งอาหารสดช่วงเช้าและเรือขนส่งสินค้า ห้ามมิให้บุคลคนอื่นโดยสารมากับเรือโดยเด็ดขาด และ 4.ร้านอาหาร ให้ซื้อกลับบ้านเท่านั้น งดนั่งทานที่ร้านโดยเด็ดขาด
Advertisement