นายกโก้รับมอบประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งเรื่องผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบางละมุง อย่างเป็นทางการ พร้อมสานต่อนโยบายต่างๆเพื่อพัฒนาบ้านเมืองให้เร็วที่สุด

         เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ว่าที่ร้อยตรี ทนงศักดิ์ พวงน้อย ปลัดเทศบาลตำบลบางละมุง ได้เป็นตัวแทนคณะกรรมการการเลือกตั้ง มอบผลประกาศการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ให้กับว่าที่ร้อยตรี จเรวัฒน์ ชินวัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลบางละมุงคนใหม่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง พี่น้องประชาชน และคนรู้จัก เข้ามอบดอกไม้และแสดงความยินดี
           ตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบางละมุง กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งตามมาตรา 142 แห่งพระราชบัญญติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ 2562 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2564 นั้น อาศัยอำนาจตามในมาตรา 17 และมาตรา 106 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ 2562 และข้อ 179 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงประกาศผลการเลือกตั้ง ให้ว่าที่ร้อยตรี จเรวัฒน์ ชินวัฒน์ เป็นผู้รับการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบางละมุง
         หลังจากเสร็จพิธีมอบประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งเรื่องผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบางละมุง ว่าที่ร้อยตรี จเรวัฒน์ ชินวัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลบางละมุงคนใหม่ ยังได้กล่าวว่า ทีมผู้บริหารชุดใหม่ต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ได้ให้ความไว้วางใจลงคะแนนเสียงเลือกพวกตนเข้ามาบริหาร และหลังจากวันที่ 9 มิ.ย.64นี้ จะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ และเปิดประชุมสภา เพื่อให้ทีมงานเข้ามาทำงานได้อย่างเต็มตัวและจะทำตามนโยบายที่รับปากพี่น้องประชาชนไว้ ทั้งในเรื่องการศึกษา ความเป็นอยู่ การแก้ไขปัญหาน้ำท่วม สวนสุขภาพ
          และในส่วนปัญหาของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับร้องเรียนมาก็จะมีทีมงานลงพื้นที่ไปรับฟังและแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุด นอกจากนี้แล้วยังมีการประสานหน่วยงานราชการเพื่อเตรียมแผนการดึงงบประมาณเข้ามาในพื้นที่เพื่อพัฒนาเทศบาลตำบลบางละมุงให้ก้าวกระโดดมากที่สุด และขอให้พี่น้องประชาชนตำบลบางละมุงเชื่อมั่นนายกโก้

 

Advertisement