จังหวัดชลบุรีพร้อมฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ประชาชน 5.4 หมื่นโดส ที่ได้ลงทะเบียนจองแอปหมอพร้อม 7 มิถุนายนนี้ ด้วยศักยภาพบุคลากรการแพทย์ที่ให้บริการฉีดได้มากถึง 3 หมื่นคนต่อวัน

         วันที่ 28 พ.ค.64 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เรียกประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี เพื่อประเมินภาพรวมสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตลอดจนแผนการจัดสรรวัคซีนเพื่อฉีดให้ประชาชน ซึ่งจะเริ่มพร้อมกันในทุกจังหวัดวันที่ 7 มิถุนายน 2564 โดยสถานการณ์ขณะนี้ล่าสุดจำนวนผู้ติดเชื้อแม้จะลดลงไม่เกินหลักร้อยราย แต่ยังต้องคงมาตรการเฝ้าระวังเข้มข้น ค้นหาเชิงรุกรวดเร็วในสถานที่เสี่ยง เช่น โรงงาน ตลาดสด ตลาดนัด ชุมชนแออัด และแคมป์ก่อสร้าง ด้วยการลงพื้นที่ตรวจคัดกรองเพื่อแยกแยะผู้ติดเชื้อ ไม่ให้สัมผัสเชื่อมโยงไปสู่คนในครอบครัวหรือในที่ทำงาน
        โดยนายแพทย์อภิรัต กตัญญุตานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ได้ชี้แจงเช่นกรณีวันนี้ ในอำเภอศรีราชาที่มีผลตรวจผู้ติดเชื้อถึง 25 ราย พบว่าเป็นกลุ่มคนงานที่เคลื่อนย้ายมาจากกรุงเทพมหานคร และตรวจไม่พบเชื้อด้วยแรบบิทเทสต์ โดยให้แยกกลุ่มกักตัว 14 วัน กระทั่งมีคนไม่สบาย จึงทำการตรวจด้วยวิธีสวอซซ้ำตามมาตรฐาน ผลเป็นบวกติดเชื้อโควิด และยังรอผลตรวจคนงานทั้งหมด โชคดีที่ยังไม่ได้เข้าไปรวมกับแคมป์ใหญ่ในไซต์งาน ซึ่งแรบบิทเทสต์เป็นการตรวจที่มีผลคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามจริง ไม่เป็นที่ยอมรับในวงการแพทย์ ส่วนอีกแห่งเป็นตลาดสดขายผักและของทะเล ที่มีสภาพอากาศไม่ถ่ายเทจึงให้เร่งแก้ไขปรับปรุง
          สำหรับแผนการฉีดวัคซีนในเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้ มีประชาชนจองนัดยืนยันในแอปหมอพร้อมแล้วจำนวน 51,245 คน เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และกลุ่มผู้มีโรคประจำตัว 7 โรค โดยจังหวัดชลบุรีได้รับเกณฑ์จัดสรรวัคซีนจำนวน 54,000 โดส จึงเพียงพอรองรับ แต่ยังหวังว่าจะได้จำนวนวัคซีนเพิ่มอีก เพราะเป็นเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญทั้งพาณิชย์ อุตสาหกรรม ท่องเที่ยวและที่สำคัญ คือ บุคลากรทางการแพทย์จังหวัดชลบุรีทั้งหมดมีศักยภาพสูงในความสามารถให้บริการฉีดวัคซีนประชาชนได้มากถึง 3 หมื่นคนต่อวัน

Advertisement