รองพัฒนาเร่งแก้ไขปัญหาพื้นที่จอดรถรับ-ส่งนักเรียนโรงเรียนเมืองพัทยา 7 ปรับทางเท้า เพิ่มที่จอดรถ ชั่วคราว เพื่ออำนวยความสะดวก ลดอุบัติเหตุในชีวิตและทรัพย์ให้กับเด็กนักเรียนและผู้ปกครอง ให้ทันก่อนเปิดภาคเรียน

         นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา นำทีมเจ้าหน้าที่สำนักการช่าง พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่สำรวจฟุตบาธทางเท้าและสภาพแวดล้อมโดยรอบโรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) หลังพบปัญหาพื้นที่จอดรถรับส่งเด็กนักเรียนในช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19 บริเวณด้านหน้าโรงเรียนกีดขวางช่องทางการจราจรบนถนนสุขุมวิท หวั่นเกิดอุบัติเหตุในชีวิตและทรัพย์สินแก่เด็กนักเรียนและผู้ปกครอง โดยมีคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) คอยชี้แจงข้อมูลสภาพปัญหาของโรงเรียน

          พร้อมกันนี้ทางคณะยังได้ร่วมกันสำรวจสภาพแวดล้อมและปรับภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน โดยให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ เพื่อความปลอดภัยมีความสะอาด เป็นระเบียบ และสวยงามน่ามองอยู่เสมอ รวมทั้งสร้างความปลอดภัยให้กับครู นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรในโรงเรียน และส่งเสริมบรรยากาศภายในโรงเรียนอีกด้วย เตรียมความพร้อมรับเปิดเทอมรอบใหม่
            นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา กล่าวว่า หลังจากที่ได้พบปัญหาการรับส่งเด็กเรียนโรงเรียนเมืองพัทยาด้วยตัวเอง อีกทั้งผู้ปกครองได้มีการร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือดร้อนในการรับส่งบุตรหลานในช่วงก่อนเข้าเรียนและหลังเลิกเรียน ที่ผ่านมาเนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทางโรงเรียนไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองเข้าไปรับ-ส่งบุตรหลานภายในโรงเรียน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่เชื้อดังกล่าว อีกทั้งปัจจุบันโรงเรียนมีจำนวนนักเรียนที่เข้าศึกษาจำนวนมาก ส่งผลทำให้ในช่วงเวลาก่อนเข้าเรียนและหลักเลิกเรียนผู้ปกครองที่มารอรับส่งบุตรหลาน ต้องจอดรถบนช่องทางจราจรในเลนรถวิ่งบนถนนสุขุมวิทตั้งแต่แยกไฟแดงวัดบุญกาญจนารามไปถึงหน้าเลคแลนด์ก่อนถึงแยกชัยพฤกษ์ ฝั่งขาเข้าสัตหีบ ทำให้กีดขวางจราจรและมีการจอดรถซ้อนคันด้วยพื้นที่จอดรถไม่เพียงพอ ทั้งนี้หวั่นจะเกิดอันตราย อุบัติเหตุในชีวิตและทรัพย์ของผู้ที่สัญจรไปมารวมถึงเด็กนักเรียนและผู้ปกครอง
            ทั้งนี้เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้กับผู้ปกครองและเด็กนักเรียน เนื่องจากพื้นที่ฟุตบาธทางเท้าบริเวณด้านหน้าโรงเรียนเมืองพัทยามีพื้นที่กว้างถึง 6 เมตร อีกทั้งฟุตบาธทางเท้าฝั่งขาเข้าสัตหีบไม่ค่อยมประชาชนใช้สัญจรไปมามากนัก จึงมีแนวคิดที่จะวางแผนปรับทางเท้า เพิ่มพื้นที่จอดรดชั่วคราวให้กับผู้ปกครองในการรับส่งบุตรหลาน บริเวณหน้าโรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) ตั้งแต่ป้อมตำรวจแยกไฟแดงวัดบุญกาญจนารามไปถึงด้านหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองพังแค ในระยะทาง 200 เมตร โดยจะให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการทำทางลาดให้รถสามารถขึ้นไปรอรับส่งบุตรหลานก่อนเข้าเรียนและหลังเลิกเรียนได้เป็นการช่วงคราว เพื่อไม่ให้เป็นการกีดขวางช่องทางจราจรในเลนรถวิ่งปกติ อีกทั้งยังเป้นการสร้างความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุในชีวิตและทรัพย์สินให้กับเด็กนักเรียนและผู้ปกครอง ส่วนการปรับฟุตบาธทางเท้านั้นประชาชนที่สัญจรไปมายังสามารถใช้งานได้ตามปกติ

Advertisement