ทต.บางละมุง นำคณะร่วมกิจกรรมรณรงค์ปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ภายใต้ชื่อโครงการ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน”

         เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 25 พ.ค.64 ที่บริเวณถนนบางละมุง 2 (ซอยเข้ามหาวิทยาลัยมหาดไทย) เทศบาลตำบลบางละมุง จ.ชลบุรี ได้จัดโครงการรณรงค์ปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2532 ที่กำหนดให้วันวิสาขบูชาของทุกปีเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ กรมป่าไม้จึงขอความร่วมมือให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในสังกัดจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ และเพื่อเป็นการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น
           ในการนี้ ทางเทศบาลตำบลบางละมุงจึงได้ร่วมจัดกิจกรรมตามโครงการฯ และดำเนินการปลูกต้นทองอุไร จำนวน 200 ต้น ตามพื้นที่ดังกล่าว โดยมีว่าที่ร้อยตรีทนงศักดิ์ พวงน้อย ปลัดเทศบาลตำบลบางละมุง นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาลฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรมฯ อย่างพร้อมเพรียง

Advertisement