ตั้งเป้าวัคซีน 9 แสนโดส เดินหน้าเปิดเมือง Pattaya Move on

          ตามที่นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ได้หารือร่วมกับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวผ่านระบบ join Zoom Meeting เรื่อง SOP (Standard Operation Procedures) การเสนอมาตรการของเมืองพัทยา เพื่อรองรับการเปิดเมืองท่องเที่ยวต้อนรับนักท่องเที่ยว ตามเป้าหมายการกระจายวัคซีน 70% ของพื้นที่เพื่อให้ครอบคลุมในการสร้างระบบภูมิคุ้มกันหมู่นั้น
           ล่าสุดเมื่อวันที่ 25 พ.ค.64 ที่ห้องประชุมศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา พร้อมผู้ประกอบการภาคธุรกิจ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองพัทยา และผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สปปน. ได้ประชุมการดำเนินการ SOP เมืองพัทยา เตรียมความพร้อมการดำเนินการ Pattaya Move on พร้อมหารือแต่งตั้งคณะทำงาน

             Pattaya Move on เป็นแนวทางการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้รับวัคซีนแล้วมายังพื้นที่เมืองพัทยา ซึ่งกินพื้นที่อำเภอบางละมุงและอำเภอสัตหีบ โดยไม่ต้องกักตัว และต้องอยู่ในพื้นที่เมืองพัทยาอย่างน้อย 7 คืน ก่อนออกเดินทางไปยังพื้นที่อื่นๆ ภายใต้แนวคิด Neo Pattaya ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวที่เน้นสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว รวมทั้งการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สำหรับต้อนรับนักท่องเที่ยว โดยมีหมายเหตุอนุญาตให้นักท่องเที่ยวที่ประสงค์พักอาศัยต่ำกว่า 7 คืนได้ แต่ต้องเดินทางออกไปต่างประเทศเมื่อครบกำหนด

           โดยกลุ่มประเทศที่จะเปิดรับเข้ามาจะเป็นกลุ่มประเทศความเสี่ยงต่ำ ตามรายชื่อจากกระทรวงสาธารณสุข และเป็นนักท่องเที่ยวที่ได้รับการฉัดวัคซีนครบตามเกณฑ์แล้วในระยะเวลาการฉีดวัคซีนมากกว่า 14 วันแต่ไม่เกิน 1 ปี ทั้งนี้วัคซีนที่นักท่องเที่ยวได้รับจากประเทศต้นทางนั้นจะต้องรับรองโดยรัฐบาลของประเทศนั้นๆ ส่วนเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 12-18 ปี จะต้องได้รับการตรวจโควิด-19 มาแล้วก่อนเดินทางไม่เกิน 72 ชั่วโมง พร้อม Covid-19 free Certificate โดยนักท่องเที่ยวต้องพักอาศัยอยู่ในกลุ่มผู้ประกอบการโรงแรมที่ได้รับมาตรฐาน SHA เท่านั้น โดยจะต้องรายงานตัวผ่านระบบแอปพลิเคชั่นที่รัฐบาลกำหนดทุกวันตลอดเวลา 7 วันที่พักอยู่ในพื้นที่

           โดยแบ่ง STANDARD OPERATION PROCEDURE : SOP ออกเป็น 1. SOP มาตรฐาน Amazing Thailand and Health Administration Plus 2. SOP มาตรการรองรับเที่ยวบินระหว่างประทศของท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาสุวรรณภูมิ 3. SOP มาตรการเดินทางจากสนามบินเข้าที่พัก 4. SOP มาตรการบริการระหว่างลูกค้าเมื่อมาถึงจุด Check In ของโรงแรม 5. SOP มาตรการทำกิจกรรมเพื่อความผ่อนคลายในพื้นที่ส่วนกลางของโรงแรม 6. SOP มาตรการท่องเที่ยวชายหาด 7. SOP มาตรการการท่องเที่ยวและการเดินเรือ 8. SOP มาตรการจัดการสำหรับพื้นที่พักผ่อนแบบองค์รวม 9. SOP มาตรการสำหรับมักคุเทศก์และผู้ช่วยมักคุเทศก์ 10. SOP มาตรการสำหรับการจัดการของเสียขยะต่างๆ 11. SOP มาตรการสำหรับผู้ให้บริการ และ 12. SOP มาตรการสำหรับผู้รับบริการ

           ซึ่งการดำเนินการตามแผนดังกล่าวจะบรรลุเป้าหมายได้นั้นประชากรและแรงงานในพื้นที่เมืองพัทยา อำเภอบางละมงและอำเภอสัตหีบจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 อย่างน้อย 70% ภายในเดินกรกฎาคม 2564 เพื่อจะสามารถเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวในฤดูกาลท่องเที่ยวปลายเดือนตุลาคม 2564 โดยมีกลุ่มประเทศเป้าหมายหลัก คือ เยอรมันและรัสเซีย

             นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา กล่าวว่า สำหรับแผน Pattaya Move on เป็นความร่วมมือระหว่างเมืองพัทยา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพัทยา โดยได้มีการนำเสนอผ่าน ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ ประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในการหารือเพื่อจะเดินหน้าต่อด้านการท่องเที่ยว อย่างเมืองพัทยาที่เชื่อมโยงไปกับเรื่องของวัคซีนที่จังหวัดชลบุรีจะต้องได้รับการจัดสรรวัคซีนเพื่อจะนำมาฉีดให้กับประชาชนตามเป้าหมาย 70% โดยแผน Pattaya Move on จะเน้นไปยังพื้นที่ท่องเที่ยว โดย ททท.พัทยา ได้นำพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวติดต่อในอำเภอบางละมุงและอำเภอสัตหีบเป็นหลัก โดยประชากรที่จะได้รับวัคซีนโควิดตามเป้าหมาย 70% นั้นคาดว่าจะต้องได้รับการจัดสรรวัคซีนจำนวน 900,000 โดส ตามแผนของ Pattaya Move on ซึ่งได้มีการวางแผนจัดฉีดวัคซีนวันละ 15,000 โดส ในพื้นที่พัทยาและพื้นที่โดยรอบ เพื่อให้สามารถเปิดเมืองพัทยารับนักท่องเที่ยวต่างชาติแบบไม่กักตัวในไตรมาสที่ 4 ตามแผนที่รัฐบาลกำหนดไว้

Advertisement