พุทธศาสนิกชนชาวศรีราชาร่วมทำบุญตักบาตรอาหารคาวหวานแด่พระภิกษุสงฆ์เนื่องในวันวิสาขบูชา

         (26 พ.ค.64) ที่วัดศรีมหาราชา บรรดาพุทธศาสนิกชนต่างนำอาหารคาวหวานมาร่วมถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ และร่วมฟังเทศน์ฟังธรรม เนื่องในวันวิสาขบูชา ซึ่งวันวิสาขบูชา ถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาสากล ตามมติเอกฉันท์ของที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2542 เพราะเป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนา 3 เหตุการณ์ด้วยกัน คือ เป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยทั้งสามเหตุการณ์นั้นได้เกิดตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ชาวพุทธจึงถือว่าเป็นวันที่รวมเกิดเหตุการณ์อัศจรรย์ยิ่ง จึงเรียกการบูชาในวันนี้ว่า “วิสาขบูชา” ย่อมาจาก วิสาขปูรณมีบูชา แปลว่า การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ
          ทั้งนี้ทางวัดได้มีเจ้าหน้าที่ตั้งจุดคัดกรอง โดยมีเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย แอลกอฮอล์ฉีดทำความสะอาดมือ และจัดที่นั่งของผู้มาทำบุญให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างน้อยหนึ่งเมตร และทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากกอนามัย เพื่อความปลอดภัยของตนเองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
           ซึ่งในวันวิสาขบูชา พุทธศาสนิกชนชาวไทยนิยมทำบุญตักบาตรในตอนเช้า และตลอดวันจะมีการบำเพ็ญบุญกุศลความดีอื่น ๆ เช่น ตั้งใจรักษาศีล 5 ศีล 8 งดเว้นการทำบาปทั้งปวง ทำบุญถวายสังฆทาน ให้อิสระทาน (ปล่อยนกปล่อยปลา) ฟังพระธรรมเทศนา และไปเวียนเทียนรอบโบสถ์ในเวลาค่ำ

Advertisement