ประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองชลบุรีเข้ารับการฉีดวัคซีนวันสุดท้ายของการให้บริการวัคซีนซิโนแวคของล็อตเดือนพฤษภาคม หลังได้รับการจัดสรรจากส่วนกลาง

         เมื่อเวลา 16.00 น.วันที่ 21 พ.ค.64 ที่ หอประชุม สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี นายแพทย์ ธีระ ศิวดุลย์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการมารับบริการฉีดวัคซีนของประชาชนชาวชลบุรี โดยวันนี้เป็นการฉีดวัคซีนเป็นวันสุดท้ายของล็อตเดือนพฤษภาคมในจังหวัดชลบุรี ที่ส่วนกลางจัดสรรให้ ซึ่งวันนี้มีประชาชนต่างทยอยเดินทางมาเข้ารับวัคซีนโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง โดยมีเจ้าหน้าที่คอยจัดระเบียบ เว้นระยะห่าง เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเพื่อความปลอดภัยกับพี่น้องประชาชนที่เดินทางเข้ามารับการฉีดวัคซีนในวันนี้
         ทั้งนี้ในส่วนของอำเภอเมืองชลบุรี เจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้มีการจัดเตรียมความพร้อมสถานที่จัดฉีดวัคซีน ทั้ง 9 จุด ในพื้นที่อำเภอเมืองชลบุรี คือ 1. รพ.ค่ายนวมินทราชินี 2. รพ.จุฬารัตน์ ชลเวชโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก 3. รพ.เอกชล 2 4. รพ.เอกชล 5. รพ.มะเร็งชลบุรี 6. รพ.มหาวิทยาลัยบูรพา 7. รพ.วิภาราม อมตะนคร 8. รพ.สมิติเวชชลบุรี และ 9. หอประชุม เทศบาลเมืองบ้านสวน โดยได้มีการจัดวางระบบคอมพิวเตอร์ ติดตั้งระบบไอที จุดพักคอย และจุดรอดูอาการ 30 นาที หลังฉีดวัคซีน แบบเว้นระยะห่าง เพื่อความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อย
         ส่วนบรรยากาศในการฉีดวัคซีน เป็นไปตามที่ได้รับการจัดสรรของจังหวัด ทุกเขตทุกสถานที่ได้ฉีดวัคซีนให้ประชาชนจนหมดตามที่วางแผนไว้ แต่ยังเหลือประชาชนที่มารอรับการฉีดวัคซีนจำนวนหนึ่ง ซึ่งทางด้านนายแพทย์ ธีระ ศิวดุลย์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ได้อธิบายทำความเข้าใจให้กับทางประชาชนที่มารับการฉีดวัคซีน ซึ่งประชาชนที่มาก็เข้าใจและทยอยกลับ
           โดยทั้งนี้ นายแพทย์ ธีระ ศิวดุลย์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลบุรี ได้กล่าวว่า การฉีดวัคซีนของทั้งจังหวัด ถือว่าประสบความสำเร็จไปอีกล็อตหนึ่ง แม้ว่ายังมีเรื่องติดขัดอยู่บ้างก็ถือว่าเป็นการซ้อมใหญ่ และจะนำสิ่งที่ติดขัดเหล่านี้ไปปรับปรุง เพื่อที่จะได้ให้บริการการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนคราวหน้าดียิ่งขึ้นกว่าเดิม เพราะทางจังหวัดชลบุรียังได้รับจัดสรรวัคซีนมาอีกในเดือนมิถุนายน ซึ่งจะได้มากได้น้อยทางจังหวัดก็จะฉีดให้พี่น้องประชาชนทุกคนตราบที่วัคซีนจะไม่มีมาให้ ขอให้พี่น้องชาวจังหวัดชลบุรีจงสู้และเชื่อมั่นในสิ่งที่จังหวัดหรือส่วนกลางจัดสรรให้ เราชาวชลบุรีจะสู้ไปด้วยกัน

Advertisement