นักข่าว-สื่อมวลชนเมืองพัทยาทยอยรับวัคซีนซิโนแวคโดสแรก

          ตามที่เมืองพัทยา 1 ใน 5 พื้นที่พิเศษด้านการท่องเที่ยวได้รับการจัดสรรวัคซีนซิโนแวคสำหรับบุคลากรด่านหน้า ผู้ปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยว และอาชีพเสี่ยงอื่นๆ จำนวน 20,000 โดส ก่อนแบ่งไปยังสถานบริการวัคซีนตามที่กำหนดเพื่อกระจายให้กับประชาชนกลุ่มดังกล่าว
          โดยนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ได้แสดงความเป็นห่วงและเน้นย้ำให้กลุ่มบุคลากรด่านหน้า อาทิ ครู ตำรวจ เจ้าหน้าที่เมืองพัทยา ทั้งเจ้าหน้าสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม รวมทั้งนักข่าว-สื่อมวลชน ให้เข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพื่อร่วมสร้างให้เกิดระบบภูมิคุ้มกันหมู่ในเมืองพัทยาต่อไปนั้น
          มีรายงานว่า กลุ่มอาชีพเจ้าหน้าที่กู้ภัย นักข่าวและสื่อมวลชนในพื้นที่เมืองพัทยา ซึ่งผ่านระบบการลงทะเบียนของสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ได้ทยอยเข้ารับบริการวัคซีนซิโนแวคในโดสแรกกันตลอดทั้งวันตามสถานที่บริการวัคซีนโควิดที่เมืองพัทยาได้กำหนด
          ทั้งนี้ สมาชิกสมาคมนักข่าวพัทยามีกำหนดรับบริการวัคซีนโดสแรก ที่โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ประเภทโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ในช่วงเวลา 14.00-15.00 น.ของวันที่ 21 พ.ค.64 และโดสที่ 2 ในวันที่ 4 มิ.ย.64 ในช่วงเวลาเดียวกัน โดยพบว่าการเข้ารับวัคซีนเป็นไปอย่างรวดเร็วตามที่บุคลากรของโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาวางไว้ โดยตลอดขั้นตอนของการเข้ารับวัคซีนจะมีเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์คอยอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ อย่างใกล้ชิด

Advertisement