ภาคท่องเที่ยวไม่ติดใจวัคซีนโควิด-19 ล็อตพิเศษ 20,00โดส ถูกตัดโควต้า หวั่นการเปิดเมืองพัทยาไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดในการเดินหน้าเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว วอนรัฐให้ความสำคัญแรงงานท่องเที่ยวเร่งจัดสรรวัคซีน ภายใต้การบริหารจัดการที่เป็นระบบ หลังพบวันแรกฉีดวัคซีนบางละมุงวุ่น

          หลังจากที่อำเภอบางละมุงได้รับการจัดสรรวัคซีนโควิด-19 จำนวน 20,000 โดส และกำหนดให้วันที่ 20 พ.ค.64 เป็นวันแรกของการให้บริการวัคซีนซิโนแวคให้กับประชาชนในพื้นที่เมืองพัทยาและอำเภอบางละมุง โดยมีแผนกระจายฉีดให้เจ้าหน้าที่ด่านหน้า และประชาชนอาชีพกลุ่มเสี่ยง ที่ลงทะเบียนในระบบสาธารณสุข วันละ 10,000 โดส ซึ่งได้มีการจัดจุดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 รวม 5 จุด ได้แก่ อาคารกรีฑาในร่มเมืองพัทยา ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก ซอยชัยพฤกษ์ 2, โรงพยาบาลเมืองพัทยา, โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา, โรงพยาบาลพัทยาเมโมเรียล และเทศบาลตำบลโป่ง
          ทั้งนี้พบว่าจุดที่ให้บริการฉีดวัคซีนที่อาคารกรีฑาในร่มเมืองพัทยา ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก ซอยชัยพฤกษ์ 2 ซึ่งให้บริการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในพื้นที่เมืองพัทยา เทศบาลเมืองหนองปรือ เทศบาลตำบลห้วยใหญ่ เทศบาลตำบลบางละมุง และเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย พบว่าจุดดังกล่าวเกิดความสับสนวุ่นวายตลอดทั้งวัน ด้วยการดำเนินการไม่เป็นไปตามระบบที่วางไว้ ประชาชนมายืนรอต่อแถวรอรับวัคซีนอย่างหนาแน่นตั้งแต่ช่วงเช้า ด้วยหวั่นจะไม่ได้รับการเข้าฉีดวัคซีนในล็อตนี้ ทำให้ไม่มีการเว้นระยะห่างตามมาตรการที่ ศบค.กำหนด
          นายธเนศ ศุภรสหัสรังสี รักษาการประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาภาคเอกชนได้มีการประสานในการขอรับวัคซีนให้กับแรงงานภาคท่องเที่ยวไปในทุกภาคส่วน ทั้งในระดับเมืองพัทยาไปจนถึงรัฐบาลส่วนกลาง โดยได้มีการผลักดันใน 2 อำเภอท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรี คืออำเภอบางละมุงและอำเภอสัตหีบ เพื่อเปิดเมืองพัทยารับนักท่องเที่ยวต่างชาติแบบไม่กักตัวให้ได้ 70% ของประชากรจำนวน 45,000 คน รวมวัคซีนที่จะต้องฉีดจำนวน 900,000 โดส ซึ่งวัคซีนล็อตพิเศษ 20,000 โดสที่ได้มาฉีดระหว่าง 20-21 พฤษภาคม 2564 นั้น ส่วนหนึ่งมาจากเมืองพัทยา ภาคเอกชน และการท่องเที่ยว ร่วมกันผลักดัน จากเริ่มแรกจะได้รับการจัดสรรวัคซีน 42,000 โดส และถูกลดลงเหลือ 20,000 โดส เพื่อนำไปให้ในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดสูงอย่างกรุงเทพมหานคร ภาคเอกชนเข้าใจในหลักการนี้ แต่ล็อต 20,000 โดสที่ได้มา ภาคเอกชนส่งรายชื่อเข้ารับวัคซีนโควิด 10,000 คน กลับถูกตัดโควต้าเหลือ 265 คน ซึ่งไม่ทราบว่าโควต้าตรงนี้ส่วนไหนตัดไป หากเห็นความสำคัญของภาคท่องเที่ยวและต้องการให้เมืองท่องเที่ยวอย่างพัทยา บางละมุงและสัตหีบ เปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติและคนไทยได้ภายในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมนี้ วัคซีนที่ได้รับการจัดสรรเพียงเท่านี้ก็ไม่สามารถเปิดเมืองได้ เศรษฐกิจก็ไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้ หากไม่มีการจัดสรรวัคซีนโควิดให้ภาคการท่องเที่ยว แผนการเปิดเมืองรับนักท่องเทียวคงไม่ทัน

          ส่วนการบริหารจัดการฉีดวัคซีนล็อตนี้ สำหรับจุดฉีดที่ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก ซึ่งเป็นจุดให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนที่ไม่ใช่เฉพาะเมืองพัทยาเท่านั้นแต่เป็นหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอบางละมุง โดยมีโรงพยาบาลบางละมุงเป็นแม่งานหลัก แต่ด้วยไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการด้านไอทีเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ซึ่งต้องขอบคุณเมืองพัทยาที่จัดสรรงบประมาณจำนวนหนึ่งมาให้บริหารจัดการในการจัดฉีดวัคซีนในครั้งนี้ อีกทั้งด้วยระบบหมอพร้อมที่ยังไม่พร้อม มักจะล่มหน้างานตลอดเวลา จึงได้มีการเสนอระบบแอพพลิเคชั่นQQ ในการบริหารจัดการการฉีดวัคซีนในครั้งนี้ ซึ่งหลายภาคส่วนเห็นด้วย ซึ่งมีเพียงเจ้าหน้าที่บางรายและเทศบาลเมืองหนองปรือเท่านั้นที่ไม่รับแนวคิดในการบริหารจัดการด้วยระบบQQ

ด้วยมีความมั่นใจในระบบบัตรคิวที่แจกไปแล้ว ซึ่งพอถึงวันที่จัดฉีดวัคซีนให้ประชาชนวันแรกพบว่าประชาชนมายืนรอต่อแถวจำนวนมาก จนเกิดความวุ่นวายเป็นอย่างมากในส่วนของการจัดระบบแบบแจกบัตรคิว ส่วนการบริหารจัดการในระบบQQ ที่จัดรับการจัดสรร 280 คิว ไม่เกิดปัญหาแต่อย่างใด จึงอยากให้ภาครัฐบริหารจัดการวัคซีนอย่างมีประสิทธิภาพ แม้มีวัคซีนแต่การบริหารการจัดฉีดวัคซีนไม่ดีก็สูญเปล่า

          ด้านนายบุญอนันต์ พัฒนสิน นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา เปิดเผยว่า สำหรับการจัดฉีดวัคซีนในครั้งนี้ต้องขอบคุณนายกเมืองพัทยาที่ร่วมผลักดันจนได้วัคซีนล็อตพิเศษมาถึง 20,000 โดส เพื่อให้ชาวพัทยา บางละมุงและแรงงานภาคการท่องเที่ยวได้รับวัคซีนโควิด แม้การจัดสรรวัคซีนล็อตนี้จะถูกลดจำนวนลงจากเดิมด้วยต้องนำไปยังพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดสูงกว่า และการจัดฉีดวัคซีนในล็อตนี้จะมีการลดจำนวนในทุกภาคส่วนของเมืองพัทยา ด้วยจำนวนที่ได้รับถูกลดจำนวนไป ซึ่งภาคธุรกิจเข้าใจในหลักการ ส่วนรายชื่อที่ภาคเอกชนเสนอขอรับวัคซีน 10,000 ราย แต่ได้รับการจัดสรรเพียง 265 ราย ส่วนนี้ทางสมาคมไม่ได้ติดใจกับจำนวนที่ได้รับในครั้งนี้ พร้อมได้มีการชี้แจงให้กับสมาชิกและภาคธุรกิจอื่น ๆ ที่มีการส่งรายชื่อแรงงานเข้ารับวัคซีนผ่านสมาคมฯ ถึงเหตุผลของการได้รับการจัดสรรวัคซีนในล็อตนี้เพียง 265 ราย ซึ่งภาคธุรกิจเพียงต้องการความชัดเจนในการบริหารจัดสรรวัคซีนเท่านั้นว่าวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรมาจากส่วนกลางมีการจัดสรรให้ใครได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในล็อตนี้บ้าง
อีกทั้ง 265 ราย จากการส่งรายชื่อ 10,000 ราย ที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนนั้นในส่วนของภาคการท่องเที่ยวไม่เพียงพอที่จะเดินหน้าเปิดเมืองพัทยา เปิดการท่องเทียวกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากการวัคซีนไม่เพียงพอกับจำนวนภาคการท่องเที่ยวที่จะสามารถเปิดเมืองได้ทันที มันจะต้องใช้ระยะเวลาอีกระยะหนึ่งหลังการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ไปแล้ว ซึ่งหากภาคท่องเที่ยวได้รับการฉีดวัคซีนล่าช้า ก็ต้องขยายเวลาการเปิดเมืองไปอีก นักธุรกิจหวั่นแผนการเปิดเมืองตุลาคม 2564 จะไม่ทันตามแผนที่กำหนด ด้วยแรงงานด่านหน้าของการท่องเที่ยวยังไม่ได้รับวัคซีนเพียงพอ

 

        ซึ่งในขณะนี้ระหว่างที่รอวัคซีน สิ่งที่ภาคเอกชนทำได้คือดูแลตัวเองไปก่อน ปฏิบัติตามมาตรการของ ศบค.อย่างเคร่งครัด พร้อมตั้งแผนดูแลพนักงานต่อไป หากยังไม่ได้เปิดเมืองตามแผนที่กำหนด
Advertisement