นายกเมืองพัทยาเผยนักข่าว-สื่อมวลชน เป็นด่านหน้าอาชีพเสี่ยง ต้องได้รับวัคซีนทุกคน ร่วมขับเคลื่อนเปิดเมืองพัทยา

          ตามที่ได้มีการให้บริการวัคซีนป้องกันโควิด-19 สำหรับประชาชนในพื้นที่เขตเมืองพัทยาและอำเภอบางละมุง จ.ชลบุรี โดยกำหนดเปิดให้บริการระหว่างวันที่ 20-21 พ.ค.64 ตามสถานที่ให้บริการวัคซีนรวมทั้งสิ้น 5 แห่ง โดยเมื่อวันที่ 20 พ.ค.64 เป็นวันแรกของการให้บริการวัคซีน ที่มีคณะผู้บริหารเมืองพัทยาได้ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่มารับวัคซีนอาคารกรีฑาในร่มเมืองพัทยา ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก นั้น
          นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ได้กล่าวในตอนหนึ่งว่า กลุ่มนักข่าวสื่อมวลชนคือผู้ปฏิบัติงานด่านหน้า ซึ่งต้องตระเวนลงพื้นที่รายงานข่าวในหลากหลายสถานที่ มีการพบปะผู้คนจำนวนมาก จึงต้องเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ด้วยเช่นกัน ซึ่งเหมือนกับเจ้าหน้าที่ที่คอยปฏิบัติงานอยู่ตลอดเวลา ในส่วนของเจ้าหน้าที่เมืองพัทยาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมก็จะได้รับการฉีดวัคซีนในล็อตนี้ด้วยเช่นกัน

           อย่างไรก็ตาม เมืองพัทยามีแผนให้บริการฉีดวัคซีนในล็อตพิเศษนี้จำนวน 20,000 โดส โดยแบ่งฉีดให้ประชาชนเป็นเวลา 2 วัน ตั้งเป้าวันละ 10,000 โดส โดยแบ่งกระจายไปยังสถานบริการฉีดวัคซีน 5 แห่ง สำหรับประชาชนในเขตพื้นที่ชุมชนเกาะล้านและเมืองพัทยาในส่วนใหญ่จะเข้ารับวัคซีนที่สถานพยาบาลต้นสังกัด อาทิ โรงพยาบาลเมืองพัทยา โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา และโรงพยาบาลพัทยาเมโมเรียล

Advertisement