เมืองพัทยาเร่งเคลียร์พื้นที่สวนสาธารณะลานโพธิ์นาเกลือ ก่อนส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างอาคารจอดรถ 5 ชั้น สำหรับตลาดจำหน่ายสินค้าของฝากเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

         หลังจากที่กรมธนารักษ์เห็นชอบให้เมืองพัทยา ในฐานะผู้เช่าที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชบ.362 บน เนื้อที่ 1 ไร่ 1 งาน 36 ตร.วา เพื่อขอปลูกสร้างอาคารจอดรถยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง ตามระเบียบว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชการพัสดุไปแล้วเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา อีกทั้งเมืองพัทยาได้ดำเนินการตามขั้นตอนของระเบียบราชการอย่างครบถ้วนแล้ว ทั้งการตั้งงบประมาณ การออกแบบก่อสร้าง การทำประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไปแล้วนั้น
           ล่าสุดวันนี้ (19 พ.ค.64) นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายสุธีร์ ทับหนองฮี ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่สำรวจและเคลียร์พื้นที่บริเวณสวนสาธารณะลานโพธิ์นาเกลือ ข้างบ้านพักนายอำเภอบางละมุง ก่อนส่งมอบพื้นที่ 1 ไร่ 1 งาน ให้ผู้รับจ้างดำเนินการโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถสำหรับตลาดจำหน่ายสินค้าของฝากเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ตลาดเก่าลานโพธิ์นาเกลือ เพื่ออำนวยความสะดวกในการจอดรถแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาจับจ่ายในตลาดเก่าลานโพธิ์นาเกลือและตลาดใหม่
         นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา กล่าวว่า ด้วยเมืองพัทยาจะดำเนินการโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถ 5 ชั้น สำหรับตลาดจำหน่ายสินค้าของฝากเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว บริเวณสวนสาธารณะลานโพธิ์นาเกลือ ซึ่งขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้วและได้มีการลงนามสัญญาจ้างมาตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมา แต่ผู้รับจ้างไม่สามารถลงพื้นที่เข้าดำเนินการก่อสร้างได้ ด้วยติดปัญหาเรื่องต้นไม้ของกรมธนารักษ์ที่ปลูกไว้บริเวณพื้นที่ดังกล่าว โดยให้เมืองพัทยาขุดต้นไม้ทั้งหมด ย้ายไปปลูกบนที่ดินของกรมธนารักษ์แห่งอื่น ๆ ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อเร่งเคลียร์พื้นที่และขนย้ายต้นไม้ออก ก่อนส่งมอบให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการก่อสร้างอาคารจอดรถ 5 ชั้นต่อไป
         โดยอาคารดังกล่าวจะเป็นอาคารขนาดความสูง 5 ชั้น ไม่รวมดาดฟ้า ซึ่งตามแบบของอาคารจะสามารถรองรับรถยนต์ได้ทั้งหมด 239 คัน โดยหากมีการหมุนเวียนการจอดแล้วคาดว่าจะสามารถรองรับยานยนต์ของประชาชนและนักท่องเที่ยวได้มากกว่าวันละ 2,000 คัน งบประมาณการก่อสร้างประมาณ 90 ล้านบาท คาดว่าหากดำเนินการก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จจะมีสถานที่จอดรถที่สามารถรองรับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาจับจ่ายใช้สอยที่ตลาดแห่งนี้ได้อย่างเพียงพอ

Advertisement