กองเรือยุทธการ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตฝ่าวิกฤต COVID-19 เนื่องในวันอาภากร

          (19 พ.ค.64) พล.ร.อ.สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานในการจัดกิจกรรม “กองเรือยุทธการ บริจาคโลหิตช่วยวิกฤตชาติ เนื่องในวันอาภากร ประจำปี 2564” โดยมีคุณสุนันท์ สมานรักษ์ ประธานชมรมภริยากองเรือยุทธการ พร้อมคณะ ร่วมกิจกรรมฯ และร่วมมอบของ เพื่อให้กำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของกองทัพเรือ ให้มีพลังร่วมกันฝ่าวิกฤตชาติ COVID-19 ณ ห้องคลังเลือด โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
         จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผู้บริจาคโลหิตมีจำนวนลดลงทั่วประเทศ ทำให้ปริมาณโลหิตสำรองขาดแคลน ไม่เพียงพอต่อความต้องการของโรงพยาบาลต่างๆ รวมทั้งโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ฯ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลของกองทัพเรือ และเป็นศูนย์รับบริจาคโลหิตของสภากาชาดไทย ที่รองรับผู้ป่วยในพื้นที่ จ.ชลบุรี และจังหวัดใกล้เคียง เข้าสู่ภาวะของการขาดโลหิตอย่างหนัก จนกระทั่งปัจจุบันจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ระรอกที่ 3 ก็ยังคงอยู่ในสภาวะวิกฤตของการขาดโลหิต กองเรือยุทธการ จึงได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนกำลังพลร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตในครั้งนี้
         โดยจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตฯ ขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 18 พ.ค.64 มีกำลังพลของกองเรือยุทธการ ที่มีความตั้งใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 149 นาย นับเป็นโลหิต จำนวน 149 ยูนิต หรือประมาณ 67,050 ซีซี ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ที่ตั้งไว้ว่า กองเรือยุทธการต้องร่วมแรงร่วมใจในการร่วมแก้วิกฤตของชาติ จาก COVID-19 อย่างเต็มกำลังความสามารถ
          ซึ่งกิจกรรมหนึ่งคือการบริจาคโลหิต โดยได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 จากวันที่ 8 ก.พ.64 ร่วมกับกาชาดจังหวัดชลบุรี และจะดำเนินการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเป็นระยะไปจนถึง วันที่ 30 ก.ค.64 หรือจนกว่าสถานการณ์การขาดโลหิตจะบรรเทา สอดคล้องกับนโยบายของกองทัพเรือ ในการร่วมแก้ปัญหาการขาดแคลนโลหิตในภาพรวมของประเทศอีกด้วย

Advertisement