เริ่มมาแล้ว! พี่น้องชาวศรีราชาทยอยรับวัคซีนซิโนแวคโดสแรก

         เมื่อวันที่ 17 พ.ค.64 มีรายงานว่าได้มีการกระจายวัคซีนซิโนแวคโดสแรกไปยังสถานพยาบาลต่างๆ ในจังหวัดชลบุรี เพื่อกระจายฉีดป้องกันโรคโควิด-19 ให้กับประชาชนไปบ้างแล้วให้บางอำเภอ
         ในส่วนของอำเภอศรีราชา มีข้อมูลว่าใช้สถานพยาบาลในการบริการวัคซีนป้องกันโควิด-19 รวมทั้งสิ้น 5 แห่ง ประกอบด้วย โรงพยาบาลแหลมฉบัง โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา โรงพยาบาลวิภารามแหลมฉบัง โรงพยาบาลพยาไทศรีราชา และโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
         ทั้งนี้ ในส่วนของโรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา ได้รับจัดสรรวัคซีนในวันนี้รวม 1,000 โดส และทยอยบริการประชาชนชาวอำเภอศรีราชาตลอดทั้งวัน มีรายงานว่าวัคซีนจะมาอีก 1,000 โดส ในวันที่ 21 พ.ค.64 นี้ ซึ่งทางโรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชาจะได้ให้บริการอีกครั้ง

Advertisement