เมืองพัทยาเดินหน้าแผนการเรียนการสอนออนไลน์โรงเรียนในสังกัด ช่วงแพร่ระบาดโควิด-19 เตรียมถ่ายทอดสัญญาณผ่านเคเบิ้ล เพิ่มประสิทธิภาพการศึกษา ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ

         นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเรียนออนไลน์ผ่านเคเบิ้ลทีวีท้องถิ่น เพิ่มช่องทางการเรียนช่วงโควิด-19 แพร่ระบาด ว่า เรื่องดังกล่าวได้มอบหมายให้คณะทำงานทีมเลขานายกเมืองพัทยา และนายบรรลือ กุลละวาณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา ที่รับผิดชอบสำนักการศึกษา ลงพื้นที่สำรวจความพร้อมของโรงเรียนทั้ง 11 แห่ง ในสังกัดเมืองพัทยา รวมถึงตรวจสอบความพร้อมของบุคลากรและความพร้อมเทคโนโลยีต่าง ๆ ในสถานศึกษาในการเรียนออนไลน์ และการเรียนออนไลน์ผ่านเคเบิ้ลทีวีท้องถิ่นในพัทยาทั้ง 3 แห่ง คือโสภณเคเบิ้ลทีวี บางละมุงเคเบิ้ลทีวี และทิพย์มณีเคเบิ้ลทีวี
        ทั้งนี้ที่ผ่านมาได้ทำการสำรวจความพร้อมครบทั้ง 11 โรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยาแล้ว ก่อนจะมีการพัฒนาและปรับปรุงให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ร่วมกับสื่อท้องถิ่น ก่อนจะมีการร่วมหารือกับผู้บริหารเคเบิ้ลทีวีทั้ง 3 แห่ง ในการเชื่อมต่อระบบและแนวทางในการทำงานร่วมกันต่อไป เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพให้กับเยาวชนในการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
         สำหรับแผนงานนี้จะเป็นการช่วยเหลือให้เด็กนักเรียนที่ไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและเข้าถึงระบบการเรียนการสอนออนไลน์ได้สะดวก แต่จะสามารถเข้าถึงระบบการเรียนการสอนต่างๆ ได้ ผ่านทางช่องสัญญาณของระบบเคเบิ้ลทีวีท้องถิ่นในพื้นที่เมืองพัทยา ซึ่งมากกว่า 80% มีการรับชมผ่านระบบนี้อยู่แล้ว ทั้งนี้ยังเป็นการปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้เป็นไปตามสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน หรือการเรียนแบบนิวนอร์มอล โดยเด็กนักเรียนยังได้รับความรู้ในการศึกษาอย่างเต็มประสิทธิภาพ ปลอดภัย ห่างไกลในการติดเชื้อโควิด-19

Advertisement