ผู้ช่วยเลขานายกเมืองพัทยา นำจิตอาสา และเจ้าหน้าที่สำนักการช่างสุขาภิบาล ลงพื้นที่ทำความสะอาดวัดสุดท้าย “วัดกระทึงทอง” หาดจอมเทียน ป้องกันโควิด-19

        นายภาสกร อยู่สมบูรณ์ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา พร้อมคณะทำงานนายกเมืองพัทยา จิตอาสา และเจ้าหน้าที่สำนักการช่างสุขาภิบาลเมืองพัทยา นำรถน้ำและอุปกรณ์ลงพื้นที่ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบวัดกระทึงทอง หาดจอมเทียน พัทยา วัดสุดท้าย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งนโยบายเชิงรุกในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยได้กระจายกำลังกันฉีดน้ำและทำความสะอาดลานวัด ห้องน้ำ ศาลาสวดอภิธรรม เมรุ และพื้นที่โดยรอบ ซึ่งถือว่าเป็นสถานที่สำคัญที่ชาวบ้านมาทำกิจกรรมทางศาสนากันอยู่บ่อยครั้ง
         นายภาสกร อยู่สมบูรณ์ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา กล่าวว่า นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ได้ให้ความสำคัญในเรื่องคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวพัทยา หลังจากเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่ปีที่แล้ว ได้สั่งการให้คณะทำงานช่วยกันดูแลทุกข์สุขของประชาชน ด้วยการลงพื้นที่ช่วยเหลือเยียวยาชาวบ้านในเบื้องต้นมาโดยตลอด
          สำหรับวัดวาอาราม หรือศาสนสถาน ซึ่งเป็นสถานที่ที่ประชาชนมาทำกิจกรรมและพิธีทางศาสนาอย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นต้องมีการทำนุบำรุง ทำความสะอาดและจัดการพื้นที่ไม่ให้เกิดความสกปรกและมีขยะตกค้าง เพราะอาจเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคต่อไปได้ โดยเมืองพัทยาได้ลงพื้นที่ทำความสะอาดศาสนสถานต่างๆ ของวัดในเขตพื้นที่เมืองพัทยาครบแล้ว ซึ่งวัดกระทึงทอง หาดจอมเทียน พัทยา ถือเป็นวัดสุดท้ายในการดำเนินการดังกล่าว

Advertisement