นายกเมืองพัทยาเร่งพัฒนาระบบ Call Center 1337 พร้อมเปิดแอปพลิเคชั่น QQ ให้คนพัทยาลงทะเบียนรับวัคซีนป้องกันโควิด-19

         นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เปิดเผยว่า ประชาชนในเมืองพัทยาและจังหวัดชลบุรีมีความสนใจในเรื่องของการลงทะเบียนขอรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 เป็นอย่างมาก และหลังจากภาครัฐเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ผ่านแอปพลิเคชั่นหมอพร้อม ทางโรงพยาบาลเมืองพัทยาและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเมืองพัทยาก็เป็นผู้ช่วยดำเนินการให้กับประชาชนที่สนใจ ให้สามารถลงทะเบียนได้อย่างสะดวกและรวดเร็วขึ้น
          นอกจากจะลงผ่านแอปพลิเคชั่นหมอพร้อมแล้ว เมืองพัทยากำลังพัฒนาแอปพลิเคชั่นร่วมกับโปรแกรม QQ เพื่อเปิดให้ประชาชนเมืองพัทยาสามารถที่จะลงทะเบียนรับวัคซีนในพื้นที่เมืองพัทยาได้ เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเพิ่มความรวดเร็วในการเข้าถึงระบบสาธารณสุข และยังได้พัฒนาระบบ Call Center 1337 เมืองพัทยา เพื่อให้ประชาชนที่ไม่สามารถลงทะเบียนผ่านสมาร์ทโฟนได้ สามารถลงทะเบียนผ่านสายด่วนเมือง 1337 ได้ทันที โดยคาดว่าจะสามารถเปิดให้ลงทะเบียนได้ภายในสัปดาห์หน้า
         นอกจากนี้ เมืองพัทยายังได้ปฏิบัติการเชิงรุกโดยจัดส่งเจ้าหน้าที่ อสม. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเมืองพัทยา และผู้นำชุมชน ลงพื้นที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์และสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงของโรคโควิด-19 พร้อมเปิดรับลงทะเบียนให้กับประชาชนที่มีความประสงค์จะรับวัคซีนโควิด-19 แบบถึงหน้าบ้าน ซึ่งปัจจุบันพบว่ามีประชาชนส่งรายชื่อเข้ารับวัคซีนโควิด-19 แล้วกว่า 10,000 ราย

Advertisement