เมืองพัทยาหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปรับแผนการก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 (เมืองพัทยา) ลดความเดือดร้อนและผลกระทบให้กับประชาชน

         ที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายไพรวัลย์ อารมณ์ชื่น ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดการประชุมติดตามงานโครงการพัฒนาเมืองพัทยา ในโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 (เมืองพัทยา) โดยมีนายธนู สุรชัยสิขวิทย์ หัวหน้าแผนกจัดการงานโครงการก่อสร้างสายส่งและสถานีไฟฟ้า เจ้าหน้าที่สำนักช่างเมืองพัทยา ตัวแทนบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง
        โดยในที่ประชุมได้มีการติดตามความคืบหน้าในส่วนต่างๆ ของการก่อสร้าง โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 (เมืองพัทยา) ในเส้นทางต่างๆ ที่มีการดำเนินการก่อสร้าง และที่ถูกระงับการก่อสร้างไว้ เพื่อปรับแผนการก่อสร้าง ลดปัญหาผลกระทบและความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ก่อสร้าง อาทิ เรื่องการพิจารณา บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (NT2) ขออนุญาตส่งแผนงานการปฏิบัติงานก่อสร้าง โครงการวางท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดิน บริเวณถนนพัทยาสาย 3 หลังจากที่มีการร้องเรียนของประชาชนว่าการดำเนินการก่อสร้างปิดหน้างานไม่เรียบร้อย ทำให้ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ถนนไม่เรียบ จนทำให้เกิดอุบัติเหตุ และถูกระงับการก่อสร้าง ซึ่งในที่ประชุมหน่วยงานที่รับผิดชอบได้นำแผนการปฏิบัติงานใหม่มาเสนอให้กับที่ประชุมได้รับทราบ เพื่อที่ขอดำเนินการก่อสร้างต่อ โดยในที่ประชุมได้มีมติให้ทำการก่อสร้างต่อได้ เพื่อให้ทันกำหนดการส่งมอบงานของโครงการ โดยทางเมืองพัทยาก็จะมีการตรวจสอบการดำเนินงานต่อไป หากยังพบว่าการทำงานไม่เรียบร้อยก็จะมีการระงับการก่อสร้างอีกเพื่อให้มีการปรับปรุงต่อไป
        ทั้งนี้ยังได้มีการติดตามการก่อสร้างฟุตปาธทางเท้าถนนพัทยาใต้ หลังปัจจุบันการสร้างส่งผลกระทบต่อประชาชน ผู้ประกอบการในพื้นที่เป็นอย่างมาก โดยได้สั่งการให้ผู้รับจ้างของแต่ละหน่วยงานเร่งคืนฟุตปาธทางเท้าให้กับประชาชน พร้อมให้มีการปรับแผนการก่อสร้างลดการเปิดผิวถนนทิ้งไว้เป็นเวลานานและไม่ได้ดำเนการก่อสร้างใด ๆ ลดปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการและประชาชน
Advertisement