อบจ.ชลบุรี ส่งมอบรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ มูลค่ารวมกว่า 17 ล้านบาท ให้โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ

        เมื่อวันที่ 11 พ.ค 64 ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายเรวัต ผลลูกอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายกำชัย ตั้งธรรมสถิตย์ นายทวีศักดิ์ นิ่มอนงค์ และนายทัพพ์นภัทร วุฒิปัญญารัตนกูล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เขตอำเภอสัตหีบ พร้อมด้วยนายสมประสงค์ วังแก้วหิรัญ ที่ปรึกษาพิเศษนายก อบจ.ชลบุรี ร่วมส่งมอบรถพยาบาลฉุกเฉิน (Mobile ICU ambulance) พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต เครื่องถ่ายภาพและวิเคราะห์จอประสาทตาพร้อมการไหลเวียนของเลือด และเครื่องมือตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวีดีทัศน์ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
          นายวิทยา คุณปลื้ม กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการช่วยเหลือชีวิตประชาชนที่เจ็บป่วยเร่งด่วน จึงได้สนับสนุนงบประมาณจำนวน 17,532,000 บาท ในการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (Mobile ICU ambulance) พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต เครื่องถ่ายภาพและวิเคราะห์จอประสาทตาพร้อมการไหลเวียนของเลือด และเครื่องมือตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวีดีทัศน์ดังกล่าว ในโอกาสเดียวกันนี้ คุณสิริลดา คุณปลื้ม ในฐานะตัวแทนครอบครัวสวยสม ร่วมบริจาคเงินให้กับ ศูนย์ปันน้ำใจสาธุ มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อีกจำนวน 100,000 บาท โดยมี พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เป็นผู้รับมอบ
           พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ กล่าวว่า โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิในสังกัดกองทัพเรือ ที่ให้บริการประชาชน โดยเฉพาะโรคที่ซับซ้อน การบาดเจ็บและภาวะฉุกเฉิน ซึ่งที่ผ่านมาโรงพยาบาลเป็นที่พึ่งของประชาชนทั้งในละแวกใกล้เคียงและที่อยู่ห่างไกลส่งตัวผู้ป่วยมารับการรักษา ที่ผ่านมาโรงพยาบาลได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ในการมอบอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อปีงบประมาณที่ผ่านมา ได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อปรับปรุงหอผู้ป่วย ห้อง ICU และห้องตรวจต่าง ๆ ให้สามารถรองรับผู้ป่วยที่มีโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ ซึ่งโรงพยาบาลได้ใช้ในการดูแลผู้ป่วย COVID-19 ในภาวะที่มีการระบาดในปัจจุบัน นับเป็นคุณูปการณ์แก่ผู้ป่วยและบุคลากรโรงพยาบาลเป็นอย่างมาก
ในวันนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้กรุณามอบรถพยาบาลซึ่งมีขีดสมรรถนะสูงในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโรคหัวใจที่มีภาวะฉุกเฉิน ช่วยให้ผู้ป่วยมีโอกาสรอดชีวิต เครื่องตรวจจอประสาทตา และเครื่องมือผ่าตัดลำไส้ใหญ่ ต้องขอขอบพระคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ที่กรุณาพิจารณาและสนับสนุนงบประมาณให้กับโรงพยาบาลเสมอมา โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ จะนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์เพื่อเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนต่อไป
          ทั้งนี้ภายหลังจากเสร็จสิ้นในพิธีรับมอบแล้ว นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พร้อมคณะ ยังได้ตรวจเยี่ยมสถานที่ในแผนกต่าง ๆ ของโรงพยาบาล พร้อมรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้ให้สนับสนุนงบประมาณไปก่อนหน้านี้แล้วอีกด้วย

Advertisement