สมาคมประชาคมคนตาบอดไทย ร่วมกับสมาคมคนพิการภาคตะวันออก ส่งมอบถุงยังชีพ 104 ราย ให้คนพิการในพื้นที่เมืองพัทยา ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

          เมื่อวันที่ 11 พ.ค.64 ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายพัฒน์ธนชัย สระกวี นายกสมาคมคนตาบอดไทย พร้อมด้วยนายสุพจน์ ศรีสุวรรณ ผู้อำนวยการสมาคมตาบอดไทย และนายณรงค์ ไปวันเสาร์ นายกสมาคมคนพิการภาคตะวันออก ร่วมส่งมอบถุงยังชีพ พร้อมด้วยเงินสดรายละ 500 บาท ให้คนตาบอดในพื้นที่เมืองพัทยา จำนวน 104 ราย โดยมีนายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยเรือตรีปราโมทย์ ทับทิม รองปลัดเมืองพัทยา รักษาราชการแทนปลัดเมืองพัทยา และเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาสังคมเมืองพัทยา เป็นตัวแทนในการรับมอบถุงยังชีพและเงินดังกล่าว เพื่อนำไปมอบให้กับผู้พิการในพื้นที่เมืองพัทยาที่ได้ลงทะเบียนไว้กับทางเมืองพัทยาต่อไป
          ทั้งนี้ทางสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย ยังมีความขาดแคลนถุงยังชีพอีกหลายหมื่นชุด และยังขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อมอบให้คนตาบอดอีกหลายหมื่นราย ทางสมาคมฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้มีใจกุศล ร่วมบริจาคข้าวสารอาหารแห้งเจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัยและของใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน โดยสามารถบริจาคด้วยตนเอง หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ ณ สำนักงานโครงการช่วยเหลือคนตาบอด ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือร่วมบริจาคเป็นเงินได้ โดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาเซนจูรีย์ เลขที่บัญชี 483-0-14002-3 ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดในประเทศไทย

           ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือผู้พิการต้องการความช่วยเหลือสามารติดต่อได้ที่ โทร.088 994-6256 หรือที่แฟนเพจเฟสบุ๊คของทางสมาคม

Advertisement