นายกเมืองพัทยาประชุมร่วมกับประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีผ่านระบบ Zoom online หารือมาตรการเยียวยาภาคธุรกิจในช่วงสถานการณ์โควิดระลอกที่ 3 แจงแผนกระจายวัคซีนให้กลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว ตั้งเป้าวันละ 1 หมื่นโดส

        เมื่อวันที่ 12 พ.ค.64 ที่ห้องรับรองศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา พร้อมคณะทำงาน ได้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom online ร่วมกับนายทศพร ศิริสัมพันธ์ ประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ในการหารือเกี่ยวกับการเยียวยาภาคธุรกิจในช่วงสถานการณ์โควิดระลอกที่ 3 โดยมีผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, รองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ตลาดเอเชียแปซิฟิก, รองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ตลาดยุโรปและแอฟริกา, นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา, รักษาการประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี, ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี, เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี, ประธานหอการค้าจังหวัดชลบุรี, นายกสมาคมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรี และนายกสมาคมสปาแอนด์เวลเนสภาคตะวันออก ร่วมหารือ
         ในการประชุมหารือดังกล่าวได้พูดคุยเกี่ยวกับมาตรการการกระจายวัคซีนไปยังระบบอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดความครอบคลุม เตรียมความพร้อมในการเปิดเมืองพัทยา หลังจากได้รับการจัดสรรวัคซีนจากทางรัฐบาล โดยในส่วนของเมืองพัทยาซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ของอำเภอบางละมุง ที่ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรีตั้งเป้ากระจายวัคซีนให้ประชาชนในอำเภอบางละมุงให้ได้วันละ 10,000 โดส ในเดือนมิถุนายน 2564 และปรับเพิ่มให้ทุกอำเภอทั้งจังหวัดชลบุรี ฉีดวัคซีนให้ได้รวมกันวันละ 1 แสนโดส ในเดือนสิงหาคม 2564 ซึ่งเชื่อว่าเมื่อถึงเวลานั้นภูมิคุ้มกันหมู่จะเกิดขึ้นในพื้นที่สีแดง หลังจากนั้นสถานการณ์ต่างๆ จะดีขึ้นตามมาในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปีนี้
          ต่อมา ทางคณะตัวแทนธุรกิจภาคการท่องเที่ยวที่ได้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom online หารือเกี่ยวกับการเยียวยาภาคธุรกิจในช่วงสถานการณ์โควิดระลอกที่ 3 ได้มาร่วมประชุมพูดคุยรายละเอียดเกี่ยวกับแผนกระจายวัคซีนในพื้นที่เมืองพัทยา ร่วมกับนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา และตัวแทนส่วนงานท่องเที่ยวเมืองพัทยา โดยมีข้อมูลเพิ่มเติมถึวแผนการกระจายวัคซีนที่จะได้มาในล็อตพิเศษ ซึ่งเป็นวัคซีนซิโนแวคจำนวน 30,000 โดส ว่าภายในสัปดาห์นี้คาดว่าจะทราบว่าวัคซีนจะมาถึงเมื่อไหร่ และจะได้ดำเนินการจัดสรรให้บริการประชาชนตามที่ร่วมประชุมกับอำเภอบางละมุง ที่กำหนดสถานที่ฉีดวัคซีน 5 แห่ง คือ อาคารกรีฑาในร่มเมืองพัทยา, เทศบาลตำบลโป่ง, วัดประชุมคงคา, โรงพยาบาลเมืองพัทยา และโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา โดยวางแผนฉีด 3 วัน วันละ 10,000 โดส และวัคซีนแอสตร้าเซนนิก้า 1.9 แสนโดส ที่จะมาต่อในเดือนมิถุนายน
         อย่างไรก็ตามจำเป็นต้องมีการรวบรวมรายละเอียดการลงทะเบียนประเภทของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนั้นๆ เพื่อวางแผนรับทราบจำนวน เพื่อที่จะกระจายวัคซีนให้เป็นไปตามเป้าหมายวันละ 10,000 โดส ในระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งจะสอดคล้องกับระบบอุตสาหกรรม ที่จะต้องมีการใช้เวลาวางแผนการทำตลาดท่องเที่ยวประมาณ 3 เดือนเช่นกัน ให้ทันในไตรมาสสุดท้ายของปี เมื่อเกิดภูมิคุ้มกันหมู่หลังจากได้กระจายวัคซีนไปทั่วประเทศแล้วเช่นกัน
Advertisement