กระทรวงแรงงาน จับมืออมตะซิตี้ เปิดศูนย์บริการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโควิด-19 เชิงรุก

           เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์บริการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโควิด-19 เชิงรุก ภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ณ ลานจอดรถด้านหลังอาคารอมตะ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ โดยมีนายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนายนายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ กรรมการบริหาร บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) และหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน ให้การตอนรับ

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ได้เปิดศูนย์บริการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา 19 เชิงรุกภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ให้บริการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโควิด-19 สำหรับผู้ประกันตนในสถานประกอบการแบ่งเบาภาระจากชุมชน มีผู้ลงทะเบียนเข้ารับการตรวจรวมกว่า 900 คน จาก 48 บริษัท ระหว่างวันที่ 12 – 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น – 16.00 น.
          นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ยังได้ส่งมอบสิ่งของที่ได้รับบริจาคมาจากผู้ประกอบการภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะฯ อาทิ ชุด PPE หน้ากากอามัย เจลแอลกอฮอลล์ ขนม น้ำดื่ม และอื่นๆ ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อนำไปใช้งานเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ต่อไป

ภาพ/ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี

Advertisement