พุทธศาสนิกชนเมืองพัทยาร่วมเจริญพระพุทธมนต์บทรัตนสูตร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจท่ามกลางวิกฤตโรคระบาดโควิดระลอก 3

          ตามที่มหาเถรสมาคมมีมติเห็นควรให้วัดทั่วราชอาณาจักร และวัดไทยในต่างประเทศ อัญเชิญบทรัตนสูตรมาเจริญพระพุทธมนต์ โดยดำเนินการเรื่องการเจริญพระพุทธมนต์บทรัตนสูตร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ประชาชน และความเป็นสิริมงคลต่อประเทศ ประชาชนมีขวัญกำลังใจ มีสติในการใช้ชีวิตประจำวันให้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19
โดยได้กำหนดเจริญพระพุทธมนต์ขึ้นเมื่อวันที่ 11 พ.ค.64 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งให้วัดดำเนินการ ทั้งในส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร ส่วนภูมิภาคให้วัดในนามเขตปกครองต่างๆ และวัดทุกวัดทั่วประเทศประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตามวัน เวลา ที่กำหนดโดยพร้อมเพรียงกัน ส่วนวัดไทยในต่างประเทศ ให้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมนั้น

          ทั้งนี้เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 11 พ.ค.64 มีรายงานว่า ที่วัดชัยมงคลพระอารามหลวง พัทยาใต้ จ.ชลบุรี โดยเจ้าคุณพระปัญญารัตนาภรณ์ (อนันต์ ธัมมโชโต) รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาส เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายสุรัตน์ เมฆะวรากุล ประธานสภาอำเภอบางละมุง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำพุทธศาสนิกชนเจริญพระพุทธมนต์บทรัตนสูตร โดยพบว่ามีประชาชนในพื้นที่เขตเมืองพัทยาเข้าร่วมพิธีการในครั้งนี้ ท่ามกลางการระวังป้องกันตัวเองตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรคโควิด-19 เป็นอย่างดี
        อนึ่ง สมัยพุทธกาล การระบาดของโรคก็เคยปรากฏ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงให้สวดมนต์บทรัตนสูตร เพื่อขจัดปัดเป่าโรคร้ายและอุปัทวันตรายทั้งมวลให้ประชาชนปลอดภัยจากโรคระบาด ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน มหาเถรสมาคมจึงมีมติเห็นชอบให้วัดจัดกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์พร้อมกันดังกล่าว

Advertisement