เมืองพัทยาเตรียมพร้อมเปิดสถานที่ฉีดวัคซีนโควิดให้ประชาชนในเขตอำเภอบางละมุงรวม 5 จุด ฉีดซีโนแวคให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงตกค้าง ภายในสัปดาห์หน้า พร้อมรับแอสตร้าเซเนก้า ที่จะเข้ามาในเดือน มิ.ย.อีก 1.9 แสนโดส

          วันที่ 11 พ.ค.64 ที่ห้องประชุมบรรยายสรุป ที่ว่าการอำเภอบางละมุง นายวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอบางละมุง จ.ชลบุรี โดยมีนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอบางละมุง เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการทำงาน

          จากมติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ในการประชุมครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 7 พ.ค.64 ให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับ หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ เตรียมความพร้อมในการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชนจำนวนมากในเวลาอันสั้น เพื่อให้เกิดภูมิต้านทานหมู่ ตามแนวทางการเตรียมความพร้อม การสนับสนุนการฉีดวัคซีนของกระทรวงสาธารณสุขตามแนวทางการเตรียมความพร้อมและการสนับสนุนการฉีดวัคซีนของกระทรวงสาธารณสุข และจัดทำแผนการฉีดวัคซีนในเดือนพฤษภาคม–มิถุนายน 2564 โดยมีแนวทางการเตรียมความพร้อมและการสนับสนุนการฉีดวัคซีนของกระทรวงสาธารณสุขประกอบด้วย การเตรียมและจัดลำดับความสำคัญของกลุ่มเป้าหมาย การเตรียมทีมบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และสถานที่ฉีดวัคซีน การประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายลงทะเบียนจองฉีดวัคซีน และการกำกับติดตามการฉีดวัคซีน

          ซึ่งในเดือนพฤษภาคม 64 นี้ คาดว่าจะมีวัคซีนซีโนแวคเข้ามาในพื้นที่อำเภอบางละมุงประมาณ 2–30,000 โดส โดยชุดแรกจะเน้นไปที่กลุ่มเป้าหมาย คือ 1. บุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุขด่านหน้า 2. เจ้าหน้าที่ด่านหน้าที่เสี่ยงสัมผัสโรค เช่น ทหาร ตำรวจ ทำงานในสถานที่กักกันตัว และ 3. กลุ่มอาชีพเสี่ยง เช่น พนักงานขับรถสาธารณะ ครู พนักงานบริการ พนักงานโรงแรม และอื่น ๆ
       โดยกำหนดสถานที่เพื่อใช้เป็นศูนย์ฉีดวัคซีนอำเภอบางละมุง จำนวน 5 จุด ประกอบด้วย

         1. อาคารกีฑาในร่มเมืองพัทยา ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก ซ.ชัยพฤกษ์ 2 (สำหรับประชาชนที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่เมืองพัทยา, เทศบาลเมืองหนองปรือ และเทศบาลตำบลห้วยใหญ่) รองรับประชาชนจำนวน 20,400 คน
           2. ศาลาเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลโป่ง (สำหรับประชาชนผู้อยู่อาศัยในเขตพื้นที่ ต.โป่ง ต.เขาไม้แก้ว และ ต.หนองปลาไหล) รองรับประชาชนจำนวน 3,600 คน
         3. โดมวิสุทธาจารย์ วัดประชุมคงคา (สำหรับประชาชนผู้อยู่อาศัยในเขตพื้นที่ ต.ตะเคียนเตี้ย และ ต.บางละมุง) รองรับประชาชนจำนวน 3,300 คน
         4. โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา และ 5. โรงพยาบาลเมืองพัทยา รองรับได้ตามมาตรฐานสถานบันทางการแพทย์

         แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ยังไม่มีรายงานว่าวัคซีนซีโนแวคลอตนี้จะมาถึงวัน เวลา ใด แต่คาดว่าไม่เกินภายในสัปดาห์หน้า ถือเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า ที่จะเข้ามาในเดือนมิถุนายนอีกประมาณ 1.9 แสนโดส สำหรับประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอบางละมุง โดยผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้ารับวัคซีนได้ที่แอปพลิเคชั่น “หมอพร้อม”

Advertisement