หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมสนับสนุนเงินกองทุนสู้ภัยโควิด-19

        วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล ปลัดจังหวัดชลบุรี รับมอบเงินจากภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อสนับสนุนเงินกองทุนสู้ภัยโควิด 19 จังหวัดชลบุรี ณ ห้องปฏิบัติงานผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
        โดยสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติสาขา 11 จังหวัดชลบุรี ร่วมกับเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดชลบุรี พร้อมทั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดชลบุรี ร่วมกันบริจาคเงิน จำนวน 120,000 บาท เพื่อนำไปใช้ในภารกิจการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวัรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีต่อไป
Advertisement