กองทุนชลบุรีต้องรอด ส่งมอบเงินทุน 135,000 บาท ให้แก่จังหวัดชลบุรี สนับสนุนจุดตรวจควบคุมการเดินทางเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

           มีรายงานว่า กองทุนชลบุรีต้องรอด โดยนายวิทยา คุณปลื้ม นายก อบจ.ชลบุรี และนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ได้ทำการส่งมอบเงินทุนช่วยเหลือจากกองทุนชลบุรีต้องรอด จำนวน 135,000 บาท ให้แก่จังหวัดชลบุรี โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมคณะ ร่วมเป็นประธานรับมอบ ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

          ทั้งนี้ กองทุนชลบุรีต้องรอด เกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องชาวจังหวัดชลบุรีในการร่วมกันช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมและป้องกันโรคไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดชลบุรี โดยประชาชนชาวจังหวัดชลบุรีต่างร่วมกันบริจาคงทุนทรัพย์คนละเล็กคนละน้อยตามกำลัง เข้าสู่กองทุนชลบุรีต้องรอด ไว้คอยสนับสนุนหน่วยงานด้านสาธารณสุขในท้องถิ่นรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

           อย่างไรก็ตาม เงินสนับสนุนจังหวัดชลบุรี จากกองทุนชลบุรีต้องรอดที่มีการส่งมอบในครั้งนี้ จะได้นำไปสนับสนุนจุดตรวจควบคุมการเดินทางเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามเจตนารมณ์ของกองทุนชลบุรีตามลำดับความเหมาะสมต่อไป เพื่อให้ในทุกพื้นที่ของจังหวัดชลบุรีปลอดเชื้อโควิด-19 โดยเร็ววัน
Advertisement