ลงทะเบียนอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร แบบออนไลน์

💻📲ลงทะเบียนอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร แบบออนไลน์
โดยระบบ Zoom 💻📲 วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 (สำหรับผู้ประกอบกิจการ เวลา 9.00-16.00 น.
และผู้สัมผัสอาหาร เวลา 9.00-12.00 น.)
https://forms.gle/mkxyQiH8MDRDegTg9
📣ข่าวประชาสัมพันธ์📣
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
หน่วยงานจัดการอบรมที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมอนามัย
📣📣 ขอเชิญผู้ประกอบกิจการร้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาร เข้ารับการอบรม “หลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบการอาหารและผู้สัมผัสอาหาร”
🥘🍱🥗🥨🍟🍜🍝🍦☕️🍡🍕🍔🥙🥐🍿🍲🍛
เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร พ.ศ. 2561ที่กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารต้องผ่านการอบรมภายใน 16 ธันวาคม 2563 และต่อใบอนุญาตทุก 3 ปี


📌 ขณะนี้ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด เปิดอบรมแบบออนไลน์ 👾👾เฉพาะช่วงโควิด👾👾
จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่
👩‍💼👨‍💼1. หลักสูตร “สุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบการอาหาร 6 ชั่วโมง” (ค่าลงทะเบียน 600 บาท รวม Vat 7%)
👨‍🍳👩‍🍳 2. หลักสูตร “ สุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร 3 ชั่วโมง
(ค่าลงทะเบียน 300 บาท รวม Vat 7%)
✒️✒️เริ่มลงทะเบียนและชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 (*วัน เวลา อาจจะมีการเปลียนแปลง*)
🔎 โดยท่านสามารถสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่
📱ไลน์ : cltacademy
ส่วนงานพาณิชย์และพัฒนาธุรกิจ
📞โทร : 02-9405993 ต่อ274
📲มือถือ : 0985863866
📱ไลน์ : cltacademy
📩cltacademy17@gmail.com

Advertisement