ตรวจคุมเข้มริมหาดบางแสน พร้อมประชาสัมพันธ์นักท่องเที่ยว

Advertisement