กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานเครื่อง Oxygen high flow ให้แก่โรงพยาบาลชลบุรี เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในภารกิจช่วยเหลือผู้ป่วยจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19

           เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 โรงพยาบาลชลบุรีได้จัดพิธีรับมอบเครื่อง Oxygen high flow พระราชทาน กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ) จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมราชสมบัติ ชั้น 9 โรงพยาบาลชลบุรี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี โดยมีแพทย์หญิงจิรวรรณ อารยะพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลบุรีพร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลฯ เข้าร่วมพิธี
          ในพิธีแพทย์หญิงจิรวรรณ อารยะพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลบุรี ถวายความเคารพ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพร ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากนั้นรับมอบเครื่อง Oxygen high flow พระราชทาน จำนวน 10 เครื่อง
         อนึ่ง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิชัยพัฒนา จัดตั้งกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 (และโรคระบาดต่างๆ) เพื่อให้ความช่วยเหลือโรงพยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของที่จำเป็นในการรักษาผู้ป่วยไวรัสโควิด-19 นั้น
         ในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงมีพระราชานุมัติให้มูลนิธิชัยพัฒนา พระราชทานเครื่อง Oxygen high flow แก่โรงพยาบาลชลบุรี จำนวน 10 เครื่อง โดยใช้งบประมาณจากกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 (และโรคระบาดต่างๆ) เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในภารกิจช่วยเหลือผู้ป่วยจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19(และโรคระบาดต่างๆ) ต่อไป

Advertisement