โควิด-19 ชลบุรี ผู้ติดเชื้อพุ่ง 153 ราย เสียชีวิตสะสม 7 ราย

          วันนี้ (3 พ.ค.64) สสจ.ชลบุรี
รายงานพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 153 ราย จาก
1. ผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยันจากวงสังสรรค์และเดินทางไปจังหวัดสุโขทัย 1 ราย
2. ผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน ซึ่งอยู่ระหว่างสอบสวนโรค 82 ราย
3. อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค (การค้นหาเชิงรุกรถพระราชทาน) 39 ราย
4. อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 31 ราย
          โดยในวันนี้มีการค้นหาผู้สัมผัสทั้งหมดจำนวน 196 ราย และค้นหาเชิงรุกอีกจำนวน 1,557 ราย (อยู่ระหว่างการรอผลตรวจ) การค้นหาเชิงรุกรถพระราชทาน อีก 1,146 ราย
         ขณะนี้มีการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ เมษายน 2564 จากสถานบันเทิงใน กทม. และแพร่ระบาดไปอย่างรวดเร็วในจังหวัดต่าง ๆ รวมทั้งการระบาดสู่สถานบันเทิงในจังหวัดชลบุรี วงสังสรรค์ และการเดินทางไปต่างจังหวัด ที่มีรายงานผู้ป่วย และแพร่เชื้อไปยังผู้สัมผัสใกล้ชิด
          สำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ต้องมีการกักตัวอย่างเข้มงวด ไม่ออกไปแพร่เชื้อ แม้การตรวจครั้งแรกจะไม่พบเชื้อ แต่มีหลายๆ ราย ตรวจพบเชื้อในครั้งที่ 2 ระหว่างการกักตัว 14 วัน ซึ่งในเดือนพฤษภาคมนี้ มีวันหยุดหลายวัน ประกอบกับมีการบังคับใช้มาตรการที่เข้มข้นขึ้น สสจ.ชลบุรีจึงขอความร่วมมือ ดังนี้
         1. ไม่สังสรรค์ ไม่ตั้งวง
         2. ซื้ออาหารกลับมาทานที่บ้าน ต้องไม่ทานใกล้ชิดด้วยกัน
          3. ป่วยต้องหยุด
          4. จุดสัมผัสร่วม ต้องทำความสะอาดบ่อยๆ เช่น ลูกบิด ราวบันได สแกนนิ้วมือ เซ็นชื่อแล้วต้องล้างมือทันที
          5. เคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล ใส่แมสก์ตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ อยู่ห่างๆ กัน
         อย่างไรก็ตาม จังหวัดชลบุรีจะยังคงดำเนินการค้นหาผู้สัมผัส และค้นหาเชิงรุกอย่างเข้มข้น เพื่อนำมาตรวจหาเชื้อโควิด-19 และนำมารักษาไม่ให้แพร่ระบาดต่อไป
Advertisement