เมืองสัตหีบพ่นละอองฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 สร้างความมั่นใจให้ประชาชน

          (2 พ.ค.64) นางอ้อย ปลีเจริญ รองปลัดเทศบาลเมืองสัตหีบ รักษาการปลัดเทศบาลเมืองสัตหีบ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ ได้มอบหมายให้นายยศพัทธ์ เวชมุข หัวหน้าฝ่ายนิติการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเมืองสัตหีบ นายประภัสร์ ตั้งเจริญกุล เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงานเทศบาลเมืองสัตหีบ พร้อมเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองสัตหีบ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ หน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถาน นำเครื่องพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 แบบสะพายหลัง และรถพ่นหมอกควันออกพ่นพื้นที่บ้านเตาถ่าน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอก 3 ที่กำลังแพร่ระบาดกันอยู่ในขณะนี้
        จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอก 3 นี้ ทางเทศบาลเมืองสัตหีบ โดยนางอ้อย ปลีเจริญ รองปลัดเทศบาลเมืองสัตหีบ รักษาการปลัดเทศบาลเมืองสัตหีบ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ มีความห่วงใยประชาชนเป็นอย่างมาก จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่นำเครื่องพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 และรถพ่นหมอกควัน โดยได้รับการสนับสนุนรถพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 จากครอบครัวบุญบรรเจิดศรี พร้อมทั้งกำลังพลจากหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถาน ออกมาพ่นฆ่าเชื้อตามจุดเสี่ยงต่างๆ เพื่อความปลอดภัยของประชาชนทุกคน
         ทั้งนี้ยังขอความร่วมมือให้พี่น้องประชาชนสวมใส่หน้ากากอนามัย เพื่อสร้างสุขอนามัย ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19
Advertisement