สัตหีบพบผู้ติดเชื้อโควิด 3 ราย สูงอายุ 75 ปี 1 ราย ป่วยสะสม 92 ราย ข้อมูล ณ 2 พ.ค.64

         สาธารณสุขอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี รายงานพบผู้ติดเชื้อ โควิด 19 จำนวน 3 ราย เป็นหญิงอายุ 75 ปี 1 ราย รวมป่วยสะสม 92 ราย เมื่อ 2 พ.ค.64 ในลำดับที่ 90-92 ดังนี้
          รายที่ 90 เป็นเพศหญิงอายุ 28 ปี ไม่ได้ประกอบอาชีพ อาศัยอยู่ ม.6 ตำบพลูตาหลวง เป็นมารดาของผู้ติดเชื้อรายที่ 89 พบความเสี่ยงวันที่ 9-15 เม.ย.64 เดินทาง กับครอบครัวไปเยี่ยม พ่อแม่ที่จังหวัดยโสธร โดยปัจจัยที่ทำให้ติดเชื้อ พบว่าสัมผัสร่วมบ้านกับผู้ติดเชื้อยืนยันรายที่ 89 ซึ่งเป็นบุตรของตนเอง และมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงร่วมบ้านจำนวน 2 คน (พบติดเชื้อ 1 คนเป็นบุตรชาย ส่วนสามีตรวจไม่พบเชื้อ)  นอกจากนี้ยังมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่จังหวัดยโสธร จำนวน 2 คน (รอผลการตรวจ) และมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่ กทม. จำนวน 3 คน (รอผลการตรวจ)

         รายที่ 91 เป็นเพศชายอายุ 42 ปี อาชีพช่างประปาโรงแรมแห่งหนึ่งที่บางเสร่ อาศัยอยู่ ม.10 ต.บางเสร่ พบความเสี่ยงเป็นผู้สัมผัสร่วมบ้านกับผู้ติดเชื้อยืนยันรายที่ 77 โดยปัจจัยที่ทำให้ติดเชื้อ พบว่าสัมผัสร่วมบ้านกับผู้ติดเชื้อยืนยัน รายที่ 77 ทั้งนี้มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงร่วมบ้าน 2 คน (ลูกสาว ตรวจพบเชื้อ ส่วนภรรยา ตรวจไม่พบเชื้อ นัด swab ครั้งที่ 2 รพ.สัตหีบ กม.10 วันที่ 7 พ.ค.64)
-มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเป็นเพื่อนบ้าน จำนวน 3 คน (ตรวจที่ รพ.สัตหีบ วันที่ 2 พ.ค.64 รอผลการตรวจ) นิกจากนี้มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงร่วมที่ทำงาน จำนวน 7 คน (ตรวจที่ รพ.สิริกิติ์ วันที่ 2 พ.ค.64)
          ส่วนรายที่ 92 เป็นเพศหญิงอายุ 75 ปี ไม่ได้ประกอบอาชีพ อาศัยอยู่ ม.1 ต. แสมสาร มีโรคประจำตัวเป็นเบาหวาน ภูมิคุ้มกันต่ำ อาศัยอยู่ในซอยเดียวกับผู้ติดเชื้อรายที่ 25, 26, 27, 28 พบความเสี่ยงชอบพูดคุยกับเพื่อนบ้านในชุมชนโดยไม่สวมใส่หน้ากากอนามัย ปัจจัยที่ทำให้ติดเชื้อ พบว่าสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อในชุมชนจากการพูดคุยโดยไม่สวมใส่หน้ากากอนามัย และมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเป็นญาติ จำนวน 7 คน (ตรวจหาเชื้อที่ รพ.สัตหีบ กม.10 วันที่ 2 พ.ค.64 รอผลการตรวจ)

         สรุป ปัจจัยที่ทำให้ติดเชื้อ ทั้ง 3 ราย พบว่ารายที่ 90 สัมผัสร่วมบ้านกับผู้ติดเชื้อยืนยัน รายที่ 89, รายที่ 91 สัมผัสร่วมบ้านกับผู้ติดเชื้อยืนยันรายที่ 77 และรายที่ 92 สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อในชุมชน จากการไม่สวมหน้ากากอนามัยในชุมชน
          นายวันชาติ วรรณพราหมณ์ ปลัดอาวุโสอำเภอสัตหีบ รักษาการแทนนายอำเภอสัตหีบ ได้บูรณาการหน่วยงาน ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สาธารณสุข รพ.สัตหีบ กม.10 ตั้งจุดตรวจ/จุดคัดกรอง เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แบบควบคุมสูงสุดอย่างเข้มข้น ตามคำสั่ง ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ในห้วงระยะเวลานี้ด้วย
Advertisement