ผช.รมว.แรงงาน ประชุมการตรวจคัดกรองโควิดเชิงรุกในสถานประกอบการชลบุรี

         วันที่ 3 พ.ค.64 ที่ห้องประชุมพระรักษาเทพ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุกในสถานประกอบการ ซึ่งผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ฝ่ายปกครองจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนสภาอุตสาหกรรม ผู้แทนการนิคมอุตสาหกรรม และสาธารณสุขจังหวัด
        โดยจังหวัดชลบุรีได้รับการจัดสรรเป้าหมายการตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุกในสถานประกอบการ จำนวน 33,530 คน ซึ่งจะตรวจให้แก่สถานประกอบการที่อยู่ในพื้นที่การแพร่ระบาด และลูกจ้างผู้ประกันตน ม. 33 ติดเชื้อ หรือมีความเสี่ยงสูง ทั้งนี้คาดว่าจะสามารถดำเนินการตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุกในสถานประกอบการได้ภายในสัปดาห์นี้

Advertisement