ตัวแทนสหภาพแรงงานจังหวัดชลบุรี ยื่นหนังสือข้อเรียกร้องเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ ปี 2564 ให้นายกรัฐมนตรีผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

        เมื่อวันที่ 30 เม.ย.64 ที่ บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี ตัวแทนสหภาพแรงงานจังหวัดชลบุรี จำนวน 15 คน เข้ายื่นหนังสือข้อเรียกร้องเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ ปี 2564 ให้นายกรัฐมนตรี ผ่านทางผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี โดยมีนายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นตัวแทนรับมอบในครั้งนี้
         สำหรับการเข้ายื่นหนังสือโดยตัวแทนสหภาพแรงงานจังหวัดชลบุรีในครั้งนี้ เพื่อเป็นการจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ ปี 2564 และเพื่อแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญของภาครัฐที่มีต่อผู้ใช้แรงงาน นำเสนอปัญหาจากการทำงาน เพื่อแก้ไขปัญหา และส่งเสริมคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ใช้แรงงาน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจต่อผู้ใช้แรงงานในพื้นที่จังหวัดชลบุรี
          ด้านนายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้รับปากกับทางตัวแทนสหภาพแรงงานจังหวัดชลบุรีว่าจะส่งมอบให้กับทางผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพิจารณาดำเนินการต่อไป
Advertisement