ศรชล.เตรียมความพร้อมป้องกันระลอก 3 โควิด-19 แพร่ระบาด

         น.อ.นฤพนธ์ วิไลธัญญา รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) จังหวัดตราด ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานติดตามการดำเนินงานเตรียมความพร้อมในการป้องกันการแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ตามคำสั่ง จังหวัดตราด คณะที่ 9 โดยมีพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย คือ ต.เกาะหมาก อ.เกาะกูด
         โดยได้ร่วมปฏิบัติงาน พร้อมหน่วยงานราชการในพื้นที่ ต.เกาะหมาก ประกอบด้วย ฝ่ายปกครอง ผู้นำท้องถิ่น จนท.จากตำรวจ อบต. และสาธารณสุขตำบล เข้าพบผู้ประกอบการรีสอร์ท และนักท่องเที่ยว รวมถึงร่วมรับฟังปัญหาข้อขัดข้องจากประชาชนและผู้ประกอบการต่างๆ จากมาตรการป้องกันฯ ของรัฐบาล และทางจังหวัด
         โดยพบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ มีความกังวลในสถานการณ์ที่เริ่มมีผู้ติดเชื้อไวรัสฯ ในพื้นที่เกาะช้าง และเกาะกูด ในช่วงที่ผ่านมา ทำให้มีการยกเลิกในการเข้าพัก ทำให้สถานประกอบการบางส่วนได้ปิดบริการ บางส่วนยังคงให้เปิดบริการอยู่ซึ่งเป็นรีสอร์ทขนาดใหญ่ ในส่วนของการกำกับดูแลพื้นที่โดยฝ่ายปกครอง ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชน พบว่าได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ มาตรการ D/M/H/T/T เป็นอย่างดี
          และในระหว่างการเดินทาง และลงพื้นที่บนเกาะหมาก ยังได้ร่วมบูรณาการกับหมวดเรือลาดตระเวนชายแดน ( เรือ ต.83 ) ทัพเรือภาคที่ 1 ในภารกิจปฏิบัติการค้นหายาเสพติดในทะเลและบริเวณชายฝั่ง จากกรณีเหตุการณ์ตรวจพบยาเสพติดไอซ์ ในพื้นที่ทะเลจังหวัดตราดเมื่อวันที่ 29 เม.ย.63 ที่ผ่านมาอีกด้วย

ภาพ/ข่าว ศรชล.ภาค 1

Advertisement