นักเรียนโรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบเจ๋ง! สอบ O-NET 100 คะแนนเต็ม ได้ 12 คน จากผลสอบโอเน็ต ประจำปีการศึกษา 2563 นักเรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ

นักเรียนโรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบเจ๋ง! สอบ O-NET 100 คะแนนเต็ม ได้ 12 คน จากผลสอบโอเน็ต ประจำปีการศึกษา 2563 นักเรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ #เดอะพัทยานิวส์ #thepattayanews
ที่หน้าห้องอำนวยการโรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ ถ.สุขุมวิท ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี อาจารย์อารีย์ คำนึงกิจ ผู้จัดการ โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ นายทวี สุกแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ พร้อมคณะครู อาจารย์ และผู้ปกครอง ได้ร่วมแสดงความยินดี และมอบของที่ระลึกให้กับนักเรียนที่มีผลคะแนนสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ที่สอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน แยกเป็นสอบวิชาคณิตศาสตร์ ได้ 100 คะแนนเต็ม 2 คน และสอบวิชาภาษาอังกฤษ ได้ 100 คะแนนเต็ม 10 คน


โดยวิชาคณิตศาสตร์ ที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน จำนวน 2 คน ได้แก่ ด.ญ.ญาตาวี โสดาภักดิ์ และ ด.ช.คุณภาพ วาห์สะ ส่วนวิชาภาษาอังกฤษ ที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน จำนวน 10 คน ได้แก่ ด.ญ.คัมภีรดา ธงชัยรุ่งเรือง, ด.ญ.ณิชานันทร์ สังข์สดศรี, ด.ญ.ธนพรรณ จิตรลักษณ์, ด.ช.ณฐภัทร นมเนย, ด.ญ.ญาตาวี โสดาภักดิ์, ด.ญ.จารุชา บัวจูม, ด.ญ.กัญญาณัฐ เจริญรักษ์, ด.ญ.สิริยากร ชาวน้ำวน, ด.ญ.ชัญญานุช สะท้านบัว และ ด.ช.ศุภกร คล่องใจ


อาจารย์ อารีย์ กล่าวว่า ต้องขอชื่นชม ผอ.ทวี พร้อมทีมบริหารและคุณครูทุกคน ที่ส่งผลให้ลูกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากมาก เพราะการสอบประเภทนี้ไม่ใช่จะเป็นการออกข้อสอบจากคนๆ เดียว แต่เป็นครูที่มาจากทั้ง 4 ภูมิภาค ระดับประเทศ นี่คือผลจากการจัดการเรียนการสอน เกิดจากการวางแผนการสอนอย่างเป็นระบบ ทำให้โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบมีผลการสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้ถึง 12 คน ในครั้งนี้

 

Advertisement