เมืองพัทยาลุยต่อเนื่อง ทำความสะอาดวัด ฆ่าเชื้อโควิดในศาสนสถาน

        วันที่ 28 เม.ย.64 นายภาสกร อยู่สมบูรณ์ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา พร้อมคณะทำงานนายกเมืองพัทยา จิตอาสา และเจ้าหน้าที่สำนักการช่างสุขาภิบาลเมืองพัทยา นำรถน้ำและอุปกรณ์ลงพื้นที่ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบวัดหนองใหญ่ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี อีกหนึ่งนโยบายเชิงรุกในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

           ทั้งนี้ ทั้งหมดได้กระจายกำลังกันฉีดน้ำและทำความสะอาดลานวัด ห้องน้ำ ศาลาสวดอภิธรรม และเมรุ ซึ่งนอกจากทำให้วัแลดูสะอาดตาแล้ว ยังเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 ด้วยการทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคในศานสถาน ซึ่งถือว่าเป็นสถานที่สำคัญที่ชาวบ้านมาทำกิจกรรมทางศาสนากันอยู่บ่อยครั้ง

             นายภาสกร อยู่สมบูรณ์ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา กล่าวว่า นายกเมืองพัทยา นายสนธยา คุณปลื้ม ได้ให้ความสำคัญในเรื่องคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวเมืองพัทยา หลังจากเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่ปีที่แล้ว ได้สั่งการให้คุณทำงานช่วยกันดูแลทุกข์สุขของประชาชน ด้วยการลงพื้นที่ช่วยเหลือเยียวยาชาวบ้านในเบื้องต้นมาโดยตลอด

 

            สำหรับวัดวาอาราม หรือศาสนสถาน ซึ่งเป็นสถานที่ที่ประชาชนมาทำกิจกรรมและพิธีทางศาสนาอย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นต้องมีการทำนุบำรุ ทำความสะอาดและจัดการพื้นที่ไม่ให้เกิดความสกปรกและมีขยะตกค้าง เพราะอาจเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคต่อไปได้ โดยเมืองพัทยาจะได้ลงพื้นที่ทำความสะอาดศาสนสถานต่างๆ ทั่วเขตเมืองพัทยาตามลำดับต่อไป

Advertisement