ผู้บริหารเมืองพัทยาลงพื้นที่เก็บข้อมูลพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเมืองพัทยาต่อเนื่อง

         วันที่ 27 เม.ย.64 นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานมอบหมายงานพัฒนาและปรับปรุงสถานศึกษาโรงเรียนเมืองพัทยา โดยมีนายภูมิพิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยา คณะทำงานนายกเมืองพัทยา ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม รวมทั้งตัวแทนสถานศึกษา ร่วมสำรวจข้อมูลพัฒนาสถานศึกษาและโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา คือ โรงเรียนเมืองพัทยา 1 (เชิญ พิศลยบุตรราษฎร์บำเพ็ญ) โรงเรียนเมืองพัทยา 4 (วัดหนองใหญ่) โรงเรียนเมืองพัทยา 6 (วัดธรรมสามัคคี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระทิงราย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองใหญ่
         โดยนายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา กล่าวว่า วันนี้ได้ร่วมลงพื้นที่กับงานส่วนควบคุมการก่อสร้าง งานสาธารณสุข และสำนักการศึกษาเมืองพัทยาเพื่อทำการสำรวจข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาปรับปรุงโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยาทั้งหมดเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ที่ต้องการงบประมาณจัดการ และในวันพรุ่งนี้จะได้ลงพื้นที่ต่อเพื่อสำรวจข้อมูลโรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล) โรงเรียนเมืองพัทยา 5 (บ้านเนินพัทธยาเหนือ) และโรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) ตามลำดับ

Advertisement