รองพัฒนาลงพื้นที่เกาะล้านเร่งตรวจสอบสภาพเรือพยาบาล 2 ลำ หลังเครื่องยนต์พังไม่สามารถใช้งานได้ เตรียมเสนอนายกพิจารณาปรับปรุงซ่อมแซมนำกลับมาใช้งานใหม่ รองรับนโยบายยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและนักท่องเที่ยวบนเกาะล้าน

        (26 เม.ย.64) นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย ร.ต.อ.หญิงพรพนา โชคไทย ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์แพทย์ชุมชนบ้านเกาะล้าน เมืองพัทยา เจ้าหน้าที่สำนักสาธารณสุข คณะทำงานและผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรือและอุปกรณ์ทางน้ำ ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพเรือพยาบาล เกาะล้านจำนวน 2 ลำ ที่ใช้ในการขนส่งผู้ป่วยจากเกาะล้านมารักษาบนฝั่งหลังถูกปลดระวาง ไม่สามารถใช้งานได้มานาน ซึ่งได้นำมาจอดไว้ที่สำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน บริเวณหาดเทียน ทั้งนี้เพื่อหาแนวทางปรับปรุงซ่อมแซมให้นำกลับมาใช้งานอีกครั้ง ในการรองรับนโยบายการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนและนักท่องเที่ยวบนเกาะล้าน
           นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา กล่าวว่า สำหรับการลงพื้นในครั้งนี้ด้วยนายสนธยา คุณปลืม นายกเมืองพัทยาได้สั่งการให้สำรวจสภาพเรือพยาบาลของเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน ซึ่งที่ได้มีการจัดซื้อจัดจ้างเมื่อปี 2552 ปัจจุบันไม่สามารถนำมาใช้งานได้ เนื่องจากเรือทั้ง 2 ลำ เจ้าหน้าที่แจ้งว่าเกิดความชำรุดเสียหาย เครื่องยนต์พังไม่สามารถใช้งานได้ ซึ่งที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้มีการเสนอขออนุมัติให้มีการซ่อมแซม แต่ด้วยค่าซ่อมแซมมีราคาที่สูง ไม่คุ้มค่า จึงทำการปลดระวางเรือทั้ง 2 ลำไว้ในช่วงประมาณปี 2563 สำหรับเรือพยาบาลทั้ง 2 ลำ เป็นเรือที่ขับเคลื่อน 250 แรงม้า 1 เครื่องยนต์ 2 จังหวะ ขนาดความยาวตัวเรือ 27-28 ฟุต
         ทั้งนี้จากการตรวจสอบเรือพยาบาลทั้ง 2 ลำ พบว่าสภาพตัวเรือนั้นมีสภาพที่ยังสามารถนำกลับมาใช้งานได้ประมาณ 70-80% ด้วยตัวเรือเป็นไฟเบอร์ทั้งลำ ซึ่งมีความคงทนและแข็งแรงทนต่อการใช้งาน พบมีเพียงส่วนที่ต้องปรับปรุงแก้ไขในส่วนของเบาะที่นั่งบนเรือหลังคา และเครื่องยนต์ที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนใหม่ ให้เป็นเครื่องยนต์ 4 จังหวะ ขับเคลื่อน 250 แรงม้า ซึ่งประหยัดเชื้อเพลิงกว่าเครื่องยนต์ 2 จังหวะ พร้อมปรับปรุงตัวเรือให้เป็นเรือพยาบาล 100% ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้เต็มประสิทธิภาพ รองรับนโยบายในการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนและนักท่องเที่ยวบนเกาะล้าน ซึ่งจากการประมาณการค่าซ่อมแซมในราคาของเอกชนอยู่ประมาณไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อลำ ซึ่งคุ้มค่ากว่าการซื้อใหม่ และสามารถประหยัดงบประมาณได้เป็นล้านบาท

         โดยหลังจากนี้จะนำข้อมูลและรายละเอียดทั้งหมดเสนอให้นายกเมืองพัทยาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องพิจารณาในการดำเนินการต่อไป เนื่องจากถ้าจะมีการเสนอจัดซื้อเรือลำใหม่นั้นด้วยปัจจุบันงบประมาณของเมืองพัทยามีไม่มากนัก อีกทั้งในภาวะที่มีการแพระบาดโควิด-19 การจัดเก็บรายได้ก็ไม่เข้าเป้า ด้วยต้องแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาการแพร่ระบาดโควิด-19 จึงมีนโยบายนำเรือที่มีอยู่มาปรับปรุงซ่อมแซม และนำมาใช้ประโยชน์ต่อประชาชนอย่างสูงสุด
Advertisement