อดีต สท.เมืองแสนสุข ร่วม ส.อบจ.ชลบุรี เยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง มอบของใช้ และสนับสนุนเงินไว้เป็นค่าใช้จ่าย

         เมื่อเวลา 16.00 น.วันที่ 23 เม.ย.64 นายภาสกร หอมหวล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแสนสุข ร่วมกับนางสาวสุภีพันธุ์ หอมหวล สมาชิก อบจ.ชลบุรี เขตอำเภอเมืองชลบุรี ลงพื้นที่กับทางเจ้าหน้าที่ อสม.ตำบลแสนสุข ออกเยี่ยมให้กำลังใจชาวบ้าน ในชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข ที่มีปัญหาความเจ็บป่วยต้องนอนติดเตียงอยู่ที่บ้าน พร้อมมอบแพมเพิร์ส ให้กับผู้สูงอายุ และเงิน จำนวน 2,000 บาท เพื่อเป็นการช่วยเหลือ แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ในช่วงวิกฤตโรคระบาดโควิด – 19 โดยได้มีการลงพื้นที่แจกกว่า 20 หลังคาเรือน รวมทั้งสิ้น 60 ชิ้น
        สืบเนื่องจากในเขตเทศบาลเมืองแสนสุขในปัจจุบันมีผู้สูงอายุเป็นจำนวนมาก และด้วยความอายุมาก จึงทำให้เกิดเป็นภาวะของโรคแทรกซ้อน และกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียง ทำให้เกิดเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นให้กับคนภายในครอบครัวที่มีรายได้น้อย ทำให้นายภาสกร หอมหวล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแสนสุข และนางสาว สุภีพันธุ์ หอมหวล สมาชิก อบจ.ชลบุรี เขต อำเภอเมืองชลบุรี ได้เล็งเห็นความสำคัญ ของความเดือดร้อนของชาวบ้าน จึงได้มีการประสานกับทางกลุ่ม อสม.ของทางเทศบาลเมืองแสนสุข เพื่อเข้าถึงบ้านของผู้สูงอายุที่ติดเตียงได้สะดวกขึ้น โดยที่จะลงพื้นที่แบบนี้ไปเรื่อย ๆ จนกว่าสถานการณ์ของโรคโควิดจะดีขึ้นต่อไป

Advertisement