ชลบุรีบังคับใส่แมสก์ออกจากบ้าน ฝ่าฝืนโดนค่าปรับ 2 หมื่น

       วันที่ 24 เม.ย.64 ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) เปิดรายชื่อจังหวัดมีมาตรการลงโทษกรณีมีคำสั่งกำหนดมาตรการให้ประชาชนใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เมื่ออยู่นอกเคหสถานหรือสถานที่สาธารณะ เพื่อป้องกันการระบาดของโควิด-19 จำนวน 42 จังหวัดทั่วประเทศ จากข้อมูล ณ เวลา 08.50 น. ประกอบด้วย
         – ภาคกลางและภาคตะวันออก 13 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี (เฉพาะตลาด ตลาดนัด ตลาดน้ำ) ปราจีนบุรี เพชรบุรี สุพรรณบุรี อยุธยาสมุทรสาคร ลพบุรี สมุทรปราการ ประจวบคีรีขันธ์ ชลบุรี สระบุรี ตราด และนนทบุรี
         – ภาคเหนือ 5 จังหวัด ได้แก่ สุโขทัย ตาก เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ และลำพูน
         – ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 13 จังหวัด ได้แก่ ยโสธร หนองคาย อุบลราชธานี ชัยภูมิ มหาสารคาม มุกดาหาร ศรีสะเกษ สุรินทร์อุดรธานี เลย อำนาจเจริญ บุรีรัมย์ และนครพนม
        – ภาคใต้ 11 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา ภูเก็ต ระนอง สตูล สงขลา และยะลา

Advertisement